16 giờ:46 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 9 , 2018

Cục Chính trị PK-KQ:

Động lực từ Phong trào Thi đua Quyết thắng

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã được duy trì nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Các phong trào thi đua đã tập trung đột phá vào những việc khó, khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân trong Cục Chính trị khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Động lực từ Phong trào Thi đua Quyết thắng
Thủ trưởng Cục Chính trị kiểm tra hoạt động sản xuất tại Xưởng in PK-KQ.

Để công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT đi vào nền nếp với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ, thái độ trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, QNCN, CNVQP, HSQ-BS. Đảng ủy Cục đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Quy chế lãnh đạo công tác TĐ, KT và triển khai hoạt động có nền nếp, đúng nguyên tắc. Hội đồng TĐ, KT Cục Chính trị thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ được giao, bám sát các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, Quân chủng, Hội đồng TĐ, KT Cục Chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Từ năm 2013 đến nay, Cục Chính trị đã phát động 22 đợt thi đua lớn và nhiều đợt thi đua đột kích, cao điểm. Các phong trào thi đua diễn ra liên tục trong mọi hoạt động; thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của Cục Chính trị để đề ra nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp; tập trung làm chuyển biến vững chắc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Các phong trào thi đua được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc từ phát động, đăng ký giao ước thi đua; kiểm tra, đôn đốc, chấm điểm thi đua; kết thúc mỗi đợt thi đua, Hội đồng TĐ, KT tổ chức sơ kết, tổng kết chặt chẽ, rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm rõ những kết quả đạt được, những khâu yếu, mặt yếu để khắc phục; lấy kết quả thi đua làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của mỗi tập thể và cá nhân.

Công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các phòng, ban, đơn vị. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm có 100% đạt yêu cầu, 90-95% khá, giỏi. Hằng năm, có từ 92,68%-95,26% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ hoàn thành nhiệm vụ khá trở lên bình quân đạt 93,57%.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ vùng trời quốc gia trong tình hình mới, Phong trào TĐQT của Cục Chính trị đã có nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tiến hành có hiệu quả hoạt động CTCT, CTCT ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng; tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục về yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, bảo đảm an toàn bay của Quân chủng; về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giáo dục pháp luật, kỷ luật… Từ đó, đã trực tiếp xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, xây dựng các tổ chức vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao.

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị 5 năm liền (2013-2017) đạt TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Các năm 2014 và 2015, Cục Chính trị được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2016 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015; năm 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ trong phong trào TĐQT và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” giai đoạn 1992-2017; cùng hàng chục lượt tập thể, hàng trăm lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen và các hình thức khen thưởng khác. Đặc biệt, năm 2013, Cục Chính trị được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website