11 giờ:13 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 9 , 2022

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023

Trong 2 ngày (14 và 15-9), các học viện, nhà trường trong Quân chủng đã tổ chức khai giảng năm học 2022-2023. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và chỉ đạo tại Học viện PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng dự và chỉ đạo tại Trường Sĩ quan Không quân; Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và chỉ đạo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ
phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện PK-KQ.
Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023
Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ đọc diễn văn khai giảng năm học 2022-2023.
Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023
Các đại biểu dự Lễ khai giảng tại Học viện PK-KQ.
Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023
Duyệt đội ngũ tại Lễ khai giảng Học viện PK-KQ.

Năm học 2022-2023, các học viện, nhà trường trong Quân chủng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng về công tác giáo dục, đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị BCHTW 8 (Khóa XI) ngày 4-11-2013 về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 619/KH-TM ngày 9-4-2021 của Bộ Tổng Tham mưu về thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”… Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đề án, kế hoạch: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo giai đoạn 2020-2030”; “Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chuẩn đầu ra công tác đào tạo… theo Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tổ chức tuyển sinh quân sự các đối tượng; thực hiện đào tạo bảo đảm đúng nội dung, chương trình, mục tiêu, yêu cầu đào tạo đã được phê duyệt; kịp thời điều chỉnh quy trình, chương trình đào tạo cho các đối tượng phù hợp với tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị, khí tài mới, cải tiến của Quân đội, Quân chủng.

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.
Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đọc diễn văn khai giảng năm học 2022-2023.
Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không-Không quân khai giảng năm học 2022-2023
Các đại biểu Lễ Khai giảng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ chụp ảnh lưu niệm. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những thành tích các học viện, nhà trường đã đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu trong năm học 2022-2023, các học viện, nhà trường tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X; đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng học viên đầu ra, bảo đảm thực chất, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của các đơn vị, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ, THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website