15 giờ:52 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 11 , 2023

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375

Trong 2 ngày (6 và 7-10), Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tại Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375. Tham gia Đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và thủ trưởng một số cơ quan, phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng (ngoài cùng, bên trái)
kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT của Trung đoàn 224, Sư đoàn 375.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Kiểm tra SSCĐ ở Đại đội 11, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 375.

Tại các đơn vị, Đoàn đã kiểm tra kết quả toàn diện trên 4 mặt công tác (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật); kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác huấn luyện bắn đạn thật của phân đội pháo phòng không và tên lửa. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện nội dung, chỉ tiêu trên 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hệ thống văn kiện chiến đấu, văn kiện công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT), văn kiện huấn luyện và kết quả huấn luyện của các ngành; trình độ kíp chiến đấu sở chỉ huy trung đoàn; luyện tập phương án đánh địch mặt đất, phòng chống cháy nổ; nhận thức về chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, kết quả xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật...

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375Kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân khối cơ quan Sư đoàn 372.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375Kiểm tra nhận thức chính trị khối cơ quan Sư đoàn 372.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375Kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT khối cơ quan Sư đoàn 372.
Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375
Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 372.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 4 tiêu chuẩn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tổ chức huấn luyện bắn đạn thật cho các phân đội đúng quy trình, đạt chất lượng tốt. Từ cơ quan đến đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, 100% phân đội làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham gia hội thi, hội thao, kiểm tra huấn luyện, diễn tập chiến thuật, huấn luyện tham gia bắn, ném bom đạn thật ở các cấp đạt kết quả cao; giữ vững nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, tình hình chính trị nội bộ các đơn vị ổn định, đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu các sư đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; tiếp tục củng cố, bổ sung hệ thống văn kiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, văn kiện chiến đấu, phòng chống cháy nổ sát với thực tế; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn bay vững chắc; nâng cao trình độ kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp và kíp chiến đấu các phân đội hỏa lực; tăng cường các biện pháp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; quản lý, sử dụng súng đạn bộ binh; nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là quản lý và giải quyết tốt tư tưởng, mối quan hệ của bộ đội; tăng cường kiểm tra hệ thống bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phục vụ cho huấn luyện, sinh hoạt của bộ đội; làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành các cuộc diễn tập; đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội…

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website