13 giờ:49 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 11 , 2018

Nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 ở Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ

Thời gian qua, nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ; Đảng ủy Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; đặc biệt là Quy định số 646 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội.

Nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05
 Giờ học lý thuyết của học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

 Theo đó, từ Đảng ủy Nhà trường đến các chi bộ luôn xác định đây là một nội dung trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường, là động lực to lớn để biến nghị quyết của Đảng, quyết tâm của người chỉ huy thành hành động cách mạng của đảng viên và quần chúng. Vì vậy, Nhà trường đã lồng ghép nội dung, chương trình, kế hoạch của các tổ chức, các ngành vào mục tiêu thi đua chung; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi chấm điểm, tổng kết, bình xét khen thưởng, bảo đảm dân chủ, chính xác, kịp thời, tạo sự đoàn kết, đưa chất lượng việc học và làm theo Bác ngày càng có chiều sâu, sức lan tỏa lớn, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đảng ủy Nhà trường, các cấp ủy, chi bộ đều xác định: Công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, định hướng hành động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Do đó, không chỉ tích cực làm mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu; tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị xác định; Nhà trường còn lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác vào các bài giảng chính trị; nâng cao hiệu quả hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, sinh hoạt ngày Chính trị và văn hóa tinh thần...  làm cho các giá trị, chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Cùng với đó, hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đều xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tinh thần của Chỉ thị 05. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp từng bước thực hiện tốt phương châm: Trên làm trước, dưới làm sau; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Trọng Hùng - Chính ủy Nhà trường, chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác; những năm qua Nhà trường đã có nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực như: Tổ chức Hội thi tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”... Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, làm báo tường, viết về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ để động viên, khích lệ, nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa trong toàn Trường.

Không chỉ chú trọng đầu tư xây dựng điểm, Nhà trường còn chú trọng vào từng khâu đột phá rất cụ thể. Khối cơ quan tập trung sửa đổi lề lối làm việc, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; khối khoa giáo viên đột phá vào tác phong ứng xử mẫu mực, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học; khối đơn vị đột phá vào nêu gương trước quần chúng, cấp dưới, chuẩn hóa, chính quy. Qua các phong trào, mô hình và cách làm sáng tạo đã thu được nhiều kết quả tốt, khơi dậy tinh thần sáng tạo, tích cực, chủ động, làm xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nghiên cứu khoa học, trong rèn luyện và công tác. Thông qua đó, đã giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ những tư tưởng, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, những tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác, để từ đó ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật, sống có trách nhiệm hơn với gia đình, bản thân và đơn vị. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc sơ kết, rút kinh nghiệm việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; rút ra ưu điểm, khuyết điểm, nêu lên những bài học kinh nghiệm để tiếp tục có chủ trương, biện pháp thiết thực triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhà trường tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, thật sự là nhân tố mới, dẫn đầu trong các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần động viên các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 với nhiều biện pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả đã góp phần quan trọng giúp Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website