9 giờ:37 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 2 , 2019

Trung đoàn 292, Sư đoàn 377:

Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Những năm qua, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 không ngừng tập trung đẩy mạnh và đổi mới Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), tạo sức mạnh tổng hợp; kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, tự giác tham gia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao.

Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Đảng ủy Trung đoàn 292 tổng kết công tác lãnh đạo năm 2018.

Mặc dù đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, phần lớn các trạm ra đa đóng quân xa Trung đoàn; VKTBKT nhiều chủng loại; một số khí tài mới, thời gian được huấn luyện chuyển giao công nghệ ít; một số VKTBKT đã qua nhiều năm sử dụng, triển khai ven biển, ngoài đảo dễ phát sinh hỏng hóc; vật tư sửa chữa, thay thế khan hiếm; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập chưa được xây dựng cơ bản, cường độ mở máy cao, đội ngũ cán bộ trung đội còn thiếu… Tuy nhiên, Trung đoàn đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh Phong trào TĐQT, do đó đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm đã đề ra, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ. 100% lực lượng làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ nghiêm túc, không để sai sót, bất ngờ, lỡ thời cơ, xử lý tốt các tình huống. 100% các phiên ban của Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; nắm chắc nội dung “4 biết” trong quản lý vùng trời; dự báo, thông báo bay đúng quy định, duy trì nền nếp, chế độ trực ban; tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, bảo đảm đảm an toàn tuyệt đối nơi đóng quân. Công tác bảo đảm thông tin thông suốt, truyền tình báo về Quân chủng kịp thời; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, củng cố các văn kiện chiến đấu theo hướng dẫn mới của Sư đoàn…

Để Phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, quán triệt nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân trong thực hiện các phong trào; nắm chắc chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua; phát huy vai trò của mọi tổ chức, lực lượng, trước hết là tính tiền phong của cán bộ chủ trì, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các đợt thi đua đột kích, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân chủng và đơn vị. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐ-KT) Trung đoàn, tổ thi đua các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng, đúng cơ cấu. Cơ quan Chính trị phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng TĐ-KT, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn; đề xuất nhiều biện pháp tích cực, phù hợp, sát với đặc điểm, tình hình, xây dựng các chỉ tiêu, nội dung thi đua phù hợp; duy trì, nền nếp thực hiện công tác thi đua, tạo được không khí thi đua trong toàn Trung đoàn và các đơn vị. Các tổ chức quần chúng tích cực giáo dục, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; lấy kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân.

Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tham quan Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Đặc biệt, đơn vị đã coi trọng biện pháp nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo của các tổ chức trong đơn vị; nhân rộng điển hình tiên tiến, tiến hành biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Hằng năm, Trung đoàn định hướng, lựa chọn, xây dựng các tiêu chí, mô hình, tập trung vào những đơn vị và cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ quan trọng, nơi khó khăn, gian khổ, nơi đảo xa; đồng thời, chỉ đạo cá nhân, tập thể chủ động nghiên cứu, đăng ký phương pháp, cách làm cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn thường xuyên quan tâm việc học tập, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết nhằm phát huy những sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả để áp dụng rộng rãi và điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót.

Với phương châm “nhiệm vụ nào, phong trào ấy”, với những khâu đột phá trong công tác huấn luyện, Trung đoàn đã hướng Phong trào TĐQT vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Phong trào TĐQT luôn gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Hằng tháng, hằng quý và trong các đợt thi đua, từng tập thể, cá nhân đăng ký quyết tâm với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao khả năng SSCĐ và chất lượng huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, sát đối tượng tác chiến và tình hình thực tiễn của đơn vị; lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, coi trọng huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồ dưỡng cán bộ, tổ chức hội thi, hội thao… Các khoa mục huấn luyện cán bộ được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo. Ngoài nội dung huấn luyện theo kế hoạch, Trung đoàn chú trọng tập trung huấn luyện về khí tài mới, động tác chuyển trạng thái SSCĐ trong sở chỉ huy, tập trung huấn luyện các thành phần: Trắc thủ, đài trưởng, nhân viên sở chỉ huy, thứ tự khẩu lệnh thực hành thao tác hệ thống VQ1-M. Từ Trung đoàn đến các phân đội đều có các bài tập, luyện tập từ thấp đến cao, sát thực tiễn chiến đấu. Kiểm tra huấn luyện trình độ các thành phần từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT.

Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Huấn luyện SSCĐ tại Trạm Ra đa 68, Trung đoàn 292.

Bên cạnh đó, Trung đoàn thường xuyên coi trọng công tác bảo đảm kỹ thuật; trong đó thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; duy trì nhiêm nền nếp Ngày Kỹ thuật, chế độ định kỳ tháng, định kỳ năm, nền nếp bảo quản ngày, tuần, tháng VKTBKT, bảo đảm khí tài luôn ổn định, đồng bộ, SSCĐ. Ngoài ra, công tác hậu cần của Trung đoàn luôn được giữ vững. Trung đoàn tiếp tục duy trì tốt Phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”... Các đơn vị đã đưa vào phát triển, nhân rộng nhiều mô hình tăng gia, chế biến đạt hiệu quả cao, như: Chế biến tập trung ở cấp trung đoàn, các bếp ăn chuyên về nấu chín, đảm bảo định lượng, dinh dưỡng, vệ sinh, rút ngắn thời gian từ vườn đến bàn ăn cho bộ đội. Việc tổ chức huấn luyện hậu cần được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch; cán bộ, nhân viên hậu cần có ý thức trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Các đầu mối trong Trung đoàn đã thường xuyên cải tạo, củng cố vườn, giàn, chuồng trại, xây dựng khu tăng gian chăn nuôi theo hướng “gọn, đẹp và hiệu quả”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào TĐQT của Trung đoàn Ra đa 292 những năm qua đã tạo động lực, là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thượng tá PHẠM DUY HOẠT - Chính ủy Trung đoàn 292

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website