14 giờ:58 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 6 , 2019

Đảng ủy Cục Chính trị PK-KQ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Sáng 3-6, Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Cục Chính trị PK-KQ tổ chức thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) 
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Cục Chính trị PK-KQ tổ chức thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông báo những nội dung cơ bản về Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10, khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

 Sau hội nghị này, các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kết quả Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) để thống nhất về nhận thức và hành động.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website