8 giờ:53 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 6 , 2019

Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 3-6, Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Đại tá Nguyễn Khắc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty ACC thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)
Đại tá Nguyễn Khắc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty,
phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty thông báo những nội dung cơ bản về Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XII) đến Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty sẽ tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Tin, ảnh: ĐOÀN DOANH, TIẾN DƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website