14 giờ:29 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 10 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Học viện PK-KQ

Ngày 13-10, Đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Đại tá Trần Văn Xô - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” đối với Học viện PK-KQ. Tham gia Đoàn có thủ trưởng các cơ quan và đại diện các phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Học viện PK-KQ
Đại tá Trần Văn Xô - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, kết luận kiểm tra.
 

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Học viện PK-KQ
Kiểm tra điều lệnh đội ngũ tại Tiểu đoàn 4, Học viện PK-KQ.

9 tháng đầu năm 2020, Học viện PK-KQ thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trên các mặt công tác đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Nội bộ đoàn kết thống nhất, dân chủ cơ sở được phát huy; các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống vật chất, tinh thần bộ đội thường xuyên được nâng cao; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 78,96%, tiến sĩ 8%. Công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng ngày được nâng lên; gắn công tác đào tạo cơ bản với bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn, nhà trường với đơn vị; thường xuyên củng cố, bổ sung các phương án chiến đấu đúng hướng dẫn; công tác bồi dưỡng giảng viên, dạy học và sử dụng ngoại ngữ có nhiều đột phá tích cực. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật có chiều sâu, vững chắc; cảnh quan, môi trường được củng cố xanh, sạch, đẹp; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật phục vụ giáo dục, đào tạo và các nhiệm vụ khác.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Trần Văn Xô ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Học viện PK-KQ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Học viện nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đào tạo, đặc biệt là nâng cao phương pháp, tác phong chỉ huy cho các đối tượng học viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo sát thực tế tại đơn vị. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện chiến đấu, xây dựng bài tập, giáo án sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nhận thức, lý luận và năng lực công tác cho các đối tượng; duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhất là biển bảng, nơi ăn ở, làm việc, mang mặc, lễ tiết, tác phong quân nhân. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống bộ đội, không để dịch bệnh xảy ra, bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website