15 giờ:1 phút Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 , 2017

Quân chủng kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 370

Ngày 12-4, Đoàn kiểm tra của Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Sư đoàn 370.

Quân chủng kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 370
Đoàn công tác Quân chủng kiểm tra hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 935.
Quân chủng kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 370
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng kết luận kiểm tra.

Tại Trung đoàn 935 và Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất (Sư đoàn 370), sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình hoạt động CTĐ, CTCT, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trên các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và của các cấp ủy đảng; kết quả triển khai các hoạt động CTĐ, CTCT; trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức chính trị, việc thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị, hoạt động thi đua, tuyên truyền, củng cố kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ, bảo vệ - an ninh, CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hồ Văn Đức biểu dương các đơn vị của Sư đoàn 370 đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị các cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt nội dung CTĐ, CTCT trong 4 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370 tiếp tục tổ chức kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị còn lại trong Sư đoàn; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại trong hoạt động CTĐ, CTCT mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện các nội dung 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng xác định trong nghị quyết lãnh đạo năm 2017; bảo đảm đơn vị an toàn về mọi mặt, nhất là bảo đảm an toàn bay và an toàn trong tham gia giao thông; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, trong đó tập trung làm tốt công tác tư tưởng; duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, tiến hành tốt công tác chính sách cho cán bộ, chiến sĩ…

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website