14 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 11 , 2019

Sư đoàn 363 và Sư đoàn 365 tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2019

Ngày 28-11, Sư đoàn 363 và Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo tại Sư đoàn 363; Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo tại Sư đoàn 365.

Sư đoàn 363: Năm 2019, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; triển khai nhiều nội dung, biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện. Trong đó, Sư đoàn đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết quả huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 84,2% đạt khá, giỏi. Sư đoàn tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi các cấp và tham gia các hội thao, hội thi do Quân chủng tổ chức đều hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã thực hiện đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy “xanh, sạch, đẹp” và bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ.

Sư đoàn 363 và Sư đoàn 365 tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” năm 2019
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền – Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Sư đoàn 363 và Sư đoàn 365 tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” năm 2019
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu trong thời gian tới, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 363 cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện triệt để hơn nữa đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; tập trung làm chuyển biến về nhận thức và hành động để nâng cao chất lượng huấn luyện. Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt mệnh lệnh, nghị quyết của trên; xây dựng ý thức tự giác, việc gương mẫu chấp hành của bộ đội và phát huy vai trò tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị (HỮU NGHỊ).

Sư đoàn 365: Bám sát phương châm huấn luyện và các chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, thời gian qua, Sư đoàn 365 đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra. Toàn Sư đoàn đã tích cực đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, trọng tâm là hiệp đồng kíp chiến đấu phân đội, khai thác và làm chủ vũ khí trang bị mới, huấn luyện bản lĩnh chính trị cho bộ đội, nắm chắc phương án chiến đấu, mục tiêu bảo vệ của đơn vị; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, Sư đoàn đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung trong xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác, đặc biệt là công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật không ngừng được nâng lên.

Sư đoàn 363 và Sư đoàn 365 tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” năm 2019
Đại tá Nguyễn Quang Luyến – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365 kết luận Hội nghị.

Sư đoàn 363 và Sư đoàn 365 tổng kết nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” năm 2019
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả của các cơ quan, đơn vị trong huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2019; các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong Sư đoàn. Đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế; đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Sư đoàn trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những mặt còn hạn chế về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong năm 2019. Đồng thời, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao (THANH ĐẠO).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website