21 giờ:19 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 12 , 2019

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019

Ngày 11-12, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019. Dự Hội nghị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; đại biểu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh 86; Quân chủng Hải quân, Học viện Quốc phòng, Binh đoàn 18; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng và gần 400 đại biểu các cơ quan đơn vị trong toàn Quân chủng. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019 
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng
phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019
Quang cảnh Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng trao thưởng cho các tập thể.

Tại Hội nghị, sau khi được nghe quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Quân chủng; triển khai nhiệm vụ công tác của các ngành Tham mưu, Chính trị, Kỹ thuật, Hậu cần, Phòng không Lục quân năm 2020; các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đồng thời, đề xuất nội dung, biện pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị; thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân chủng; toàn Quân chủng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham mưu, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử lý chính xác các tình huống tác chiến chiến lược trên không, nhất là trên hướng biển, đảo; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB theo đúng phương châm cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, cách đánh của Bộ đội PK-KQ, quản lý vững chắc, thông báo kịp thời các hoạt động trên không, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo; thường xuyên giáo dục, định hướng cho bộ đội nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao, xác định rõ đối tác, đối tượng; chất lượng huấn luyện, SSCĐ không ngừng được nâng lên; tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật các lực lượng PK, KQ, PKLQ, PKND, diễn tập hiệp đồng đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì nền nếp, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên. Công tác kỹ thuật, hậu cần, phòng không lục quân và các mặt công tác khác hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Năm 2020, toàn Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Quân chủng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020: Năm 2020 mọi kết quả phải tốt hơn năm 2019 - đó là tư tưởng cách mạng không ngừng; tinh thần này, cần phải được quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng. Trong đó, yêu cầu, năm 2020, toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Quân chủng xác định tiếp tục chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất  cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống chiến lược trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, lực lượng trực ban SSCĐ theo đúng quy định; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, khoa học quân sự theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, CTĐ, CTCT; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức… Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả “3 khâu đột phá” năm 2020 của Đảng ủy Quân chủng (1-Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; tập trung huấn luyện làm chủ VKTB mới, cải tiến, coi trọng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay và an toàn trong mọi hoạt động. 2-Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án mua sắm VKTBKT, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 3-Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật). Bảo đảm toàn Quân chủng là một khối thống nhất về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.  

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, doanh nghiệp trong Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng linh hoạt, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Quân chủng; chú trọng thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu, khai thác, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; duy trì nghiêm  nền nếp XDCQ, RLKL theo đúng Chỉ thị 103 của Bộ Quốc phòng; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng, rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện chiến đấu; tăng cường công tác quản lý, giải quyết dứt điểm những tồn đọng về đất quốc phòng; tập trung xây dựng chính quy ngành; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, tăng cường huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật; thực hiện hiệu quả đề án về mua sắm VKTBKT gắn với tăng cường công tác thanh tra, pháp chế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Quân chủng đã trao thưởng cho 36 tập thể và 378 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019, đồng thời phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020  với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương - An toàn - Quyết thắng”.

Bài, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website