8 giờ:21 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 12 , 2019

Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 17-12, Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị Quân chính Sư đoàn năm 2019. Cùng ngày, Sư đoàn 375 đã tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) dự và phát biểu chỉ đạo.

Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị Quân chính Sư đoàn 372 năm 2019.

Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Năm 2019, Sư đoàn 372 hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); bắn ném bom, đạn thật tại Trường bắn TB-2; đăng cai và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, cứu hộ, cứu nạn đạt mục đích, yêu cầu đề ra; huấn luyện học viên phi công đạt chất lượng tốt; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) giữ vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, bám sát thực tiễn.

Năm 2020, Sư đoàn 372 tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả “1 tập trung, 2 khâu đột phá” (1 tập trung: Tổ chức thành công đại hội đảng cấp cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 2 đột phá: nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chiến đấu, trọng tâm là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; làm chuyển biến vững chắc, hiệu quả công tác XDCQ, QLKL và an toàn giao thông); hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (QLVT,QLĐHB); nâng cao chất lượng huấn luyện bay; bảo đảm tốt các chỉ tiêu kỹ thuật, hậu cần phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ…

Đối với Sư đoàn 375, năm 2019, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Duy trì nghiêm nền nếp canh trực, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT); công tác huấn luyện đạt hiệu quả, thực chất; XDCQ, QLKL có chuyển biến tích cực; tham gia hội thao, hội thi, diễn tập đạt kết quả cao; bắn đạn thật tại Trường bắn TB-1: 3/3 phân đội được Quân chủng tặng Cờ “Phân đội bắn giỏi”; công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị cán bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Sư đoàn 375.

Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2020, Sư đoàn 375 tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” (Nâng cao chất lượng huấn luyện thường xuyên, huấn luyện hội thao, hội thi; làm chuyển biến mạnh mẽ về phong cách, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội; nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ, XDCQ, QLKL); nâng cao khả năng hiệp đồng kíp chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, quản lý chặt chẽ tư tưởng bộ đội; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Sư đoàn...

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích của Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà các đơn vị cần tập trung khắc phục. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu năm 2020, cả 2 Sư đoàn cần tập trung duy trì nghiêm nền nếp canh trực SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, xử lý kịp thời các tình huống trên không, mặt đất, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” của Quân chủng làm chuyển biến vững chắc XDCQ, QLKL, kiên quyết không để xảy ra vụ việc, vi phạm kỷ luật; xây dựng đơn vị vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website