7 giờ:32 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Trung đoàn 284 tổ chức Đại hội đại biểu Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12-5, Đảng bộ Trung đoàn 284, Sư đoàn 365 đã tổ chức Đại hội đại biểu Trung đoàn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 365 chọn tổ chức trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Trung đoàn 284 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025
 Quang cảnh đại hội.
Đảng bộ Trung đoàn 284 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 365 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung đoàn 284 đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, của Quân chủng; Sư đoàn 365; có nhiều đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, sức cơ động của Trung đoàn được nâng lên toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được tăng cường, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tiến bộ; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ, đời sống của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn luôn giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân dân trên địa bàn đóng quân. Đảng bộ Trung  đoàn đạt trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, đủ khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung đoàn 284 xác định, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của Trung đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lãnh đạo công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật đi vào chiều sâu, vững chắc. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 365 đúng thủ tục, nguyên tắc; các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sư đoàn 365 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website