15 giờ:49 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Công ty cổ phần May X19 tổ chức Đại hội lần thứ VII

Ngày 21-5, Đảng bộ Công ty cổ phần May X19, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại biểu cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ. Tham dự Đại hội có 144 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội đã tiến hành tổng kết lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020- 2025; thảo luận và đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Quân chủng PK- KQ trình Đại hội Đảng bộ Quân chủng PK- KQ lần thứ X.
Đảng bộ Công ty cổ phần May X19 tổ chức Đại hội lần thứ VII
Đại hội biểu quyết danh sách bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã quán triệt sâu sắc và lãnh đạo thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định, chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Quân chủng về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; cụ thể hóa xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật BHXH và các chính sách, cơ chế quản lý doanh nghiệp. Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, đúng chức năng, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; các chỉ tiêu năm sau đạt cao hơn năm trước, mức tăng trưởng bình quân đạt từ 6 - 10% /năm; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hàng năm đạt trên 6% trở lên; thu nhập của người lao động tăng bình quân hàng năm tăng từ 10-15%, việc làm ổn định, đời sống cán bộ, công nhân được cải thiện, Công ty phát triển bền vững. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã ký kết và thực hiện xong 4.286 hợp đồng kinh tế, với giá trị hợp đồng gần 855 tỷ đồng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đảng ủy đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong công tác lãnh đạo toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Hằng năm, Đảng bộ Công ty đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công ty vững mạnh toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nền nếp. Công tác bảo đảm, hậu cần, tài chính, hành chính, văn phòng cho các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm sóc khách hàng và đời sống cán bộ, công nhân ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ Công ty cổ phần May X19 tổ chức Đại hội lần thứ VII
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ; chủ động nghiên cứu, nắm bắt thị trường trong và ngoài nước đề ra các biện pháp, giải pháp để phát triển sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo thực hiện tốt “3 khâu đột phá”: Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện đề án cấu trúc lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Đổi mới công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và hoạt động của tổ chức quần chúng; cải thiện đời sống, thu nhập cho người lao động.

Đảng bộ Công ty cổ phần May X19 tổ chức Đại hội lần thứ VII
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu đi dự
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X ra mắt đại hội.

Thực hiện đúng thủ tục, nguyên tắc, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công ty đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 3 đại biểu.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website