16 giờ:20 phút Thứ hai, ngày 6 tháng 3 , 2023

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết chuyên đề và thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương

Ngày 6-3, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết chuyên đề và thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương. Dự Hội nghị có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; các đồng chí trong Đảng ủy Quân chủng, cùng lãnh đạo, chỉ huy các đầu mối trực thuộc Quân chủng. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng ra Nghị quyết chuyên đề và thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng ra Nghị quyết chuyên đề và thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng ra Nghị quyết chuyên đề và thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng ra Nghị quyết chuyên đề và thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng ra Nghị quyết chuyên đề và thông qua Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng trong tình hình mới.

Đối với Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị khẳng định qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 558-NQ/ĐU, ngày 27-2-2013 của Đảng ủy Quân chủng, công tác huấn luyện trong Quân chủng PK-KQ đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, phương châm huấn luyện. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có trong biên chế; nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện có nhiều đổi mới; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường; tập trung huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Huấn luyện tăng dần độ khó, sát thực tế chiến đấu, bảo đảm đủ khả năng tác chiến độc lập và hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm thống nhất, khoa học, từng bước gắn huấn luyện với công tác GD&ĐT. Quân chủng đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập ở các cấp, tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng có bắn, ném bom đạn thật đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn…

Giai đoạn 2023-2030, Đảng ủy Quân chủng xác định mục tiêu chung: Huấn luyện cho các đối tượng có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nhận rõ đối tác, đối tượng của Cách mạng Việt Nam; có trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, chuyên sâu, hiện đại, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí các tình huống, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Xây dựng Quân chủng luôn có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đánh thắng mọi loại hình tác chiến của địch, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN. Giai đoạn 2030 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân chủng xác định cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại. Bám sát thực tiễn, phát triển tư tưởng, đường lối quân sự, đổi mới công tác điều hành, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với quy mô tổ chức, trang bị và điều kiện của các đơn vị, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động huấn luyện, đào tạo. Huấn luyện làm chủ, thuần thục trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao; thành thục kỹ năng chiến đấu cá nhân, phân đội, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng; tổ chức diễn tập các cấp sát thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phấn đấu 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, 80% khá giỏi trở lên; công tác GD-ĐT được đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ…

Đối với Nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng trong tình hình mới; các ý kiến đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 86/NQ-ĐUQSTW, ngày 29-3-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân chủng Trung ương) về công tác GD-ĐT trong tình hình mới; công tác GD-ĐT trong Quân chủng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường được tổ chức, sắp xếp từng bước tinh, gọn, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chương trình đào tạo được xây dựng và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung, thể hiện được tính khóa học, thực tiễn, kế thừa và liên thông. Nội dung đào tạo bảo đảm cơ bản, toàn diện, hệ thống, thiết thực. Tổ chức và phương pháp dạy học có nhiều đổi mới. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên được kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và từng bước được chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, Quân đội…

Để nâng cao chất lượng công tác GD-ĐT trong thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy trình, chương trình đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra cho các đối tượng; đẩy mạnh việc vận dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm; đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung đào tạo, hình thức, phương pháp dạy học; phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra, từng bước tổ chức đào tạo và đánh giá tiếp cận năng lực. Xây dựng, triển khai bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từng bước đạt chuẩn về trình độ, năng lực ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm, thực tế chức vụ, công nghệ thông tin… thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực nghiên cứu khoa học tốt trong độ tuổi đào tạo để chuyển tiếp nghiên cứu sinh, quy hoạch làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, triển khai có hiệu quả các dự án trang bị trường theo hướng chuyên sâu, vừa đào tạo, vừa nghiên cứu ứng dụng, hiện đại, “thông minh”, tiếp cận Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0…

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Quân chủng đã thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW, ngày 20-2-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Tài chính Quân đội đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số công tác Hậu cần giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website