15 giờ:26 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 11 , 2020

Sư đoàn 361 tổ chức Tọa đàm “Trách nhiệm của cán bộ, thực trạng và giải pháp trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Sáng 11-11, Sư đoàn 361 tổ chức Tọa đàm “Trách nhiệm của cán bộ, thực trạng và giải pháp trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sư đoàn 361 tổ chức Tọa đàm “Trách nhiệm của cán bộ, thực trạng và giải pháp trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”
Đại tá Nguyễn Văn Đấy - Sư đoàn trưởng, phát biểu tại Tọa đàm.

Sư đoàn 361 tổ chức Tọa đàm “Trách nhiệm của cán bộ, thực trạng và giải pháp trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”
Quang cảnh Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các ý kiến phát biểu đã nhấn mạnh làm rõ vai trò, trách nhiệm cũng như thực trạng, nguyên nhân khuyết điểm, đề xuất các biện pháp thực hiện nêu gương, nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp để góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại tá Nguyễn Văn Đấy - Sư đoàn trưởng, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, quán triệt, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đề ra những tiêu chí cụ thể để cán bộ thực hành nêu gương, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ, phương pháp tác phong công tác; trọng tâm là gương mẫu về đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, tạo phong trào hành động cách mạng để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị học tập và noi theo. Đồng thời, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp; cán bộ làm việc phải có mục đích rõ ràng, có chương trình, kế hoạch, phương pháp, tác phong phải sâu sát, cụ thể, nắm thông tin và xử lý thông tin chính xác, kịp thời. Sau mỗi việc làm, phải rút kinh nghiệm để những công việc sau làm tốt hơn. Mỗi cán bộ phải không ngừng tự học tập, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là trình độ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: CHÍ HÒA
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website