9 giờ:14 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 11 , 2020

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn 2018-2020

Sáng 12-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan (BPSQ) giai đoạn 2018-2020. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng Cục Chính trị, Học viện PK-KQ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các đồng chí sĩ quan biệt phái tại Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn 2018-2020
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác BPSQ giai đoạn 2018-2020 của Quân chủng PK-KQ; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc; đề ra phương hướng, mục tiêu, chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BPSQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời gặp mặt, trao đổi, động viên đội ngũ sĩ quan biệt phái của Quân chủng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Giai đoạn 2018-2020, đội ngũ sĩ quan biệt phái tại Khoa Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xác định tốt tư tưởng, luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Đại đa số cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu giảng dạy về quốc phòng - an ninh cho sinh viên; năng lực, phương pháp, tác phong công tác, trình độ ngoại ngữ ngày càng được nâng lên. Tập thể Khoa luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quân chủng PK-KQ, Học viện PK-KQ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giao cho.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt nhấn mạnh: Trước những thời cơ và thách thức trong tình hình mới, đòi hỏi công tác giáo dục quốc phòng - an ninh nói chung, công tác BPSQ của Quân chủng PK-KQ nói riêng phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí sĩ quan biệt phái tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, trọng tâm là bám sát yêu cầu đổi mới trong giáo dục - đào tạo, giảng dạy kiến thức về quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo sự phân công của Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục củng cố, xây dựng Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý; tham mưu, đề xuất hiệu quả, kịp thời về công tác quân sự, quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website