4 giờ:30 phút Thứ tư, ngày 24 tháng 8 , 2016

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng và 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và nhiệm vụ phòng chống khủng bố.

Sáng 23-8, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng và 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và nhiệm vụ phòng chống khủng bố. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có Thiếu tướng Hồ Xuân Thức - Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, cơ quan Quân chủng và các đơn vị trong Quân chủng.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng và 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống  Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng và 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng
Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng và 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống
Các đại biểu dự Hội nghị.

Những năm qua, Quân chủng PK-KQ đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Luật Quốc phòng, làm chuyển biến nhận thức và hành động về nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và phòng chống khủng bố cho mọi cán bộ, đảng viên, quân nhân.

Tổ chức giáo dục, quán triệt, học tập đầy đủ các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ quốc phòng. Quân chủng và các đơn vị đã chủ động biên soạn các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật để tổ chức cho bộ đội học tập; quân số tham gia học tập chính trị và giáo dục pháp luật hàng năm đạt từ 98,5% trở lên, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu và 80-85% khá, giỏi. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ tổng Tham mưu về nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và phòng chống khủng bố.

Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của Quân chủng từng bước được củng cố, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tổ chức, biên chế của Quân chủng được điều chỉnh, kiện toàn, cơ bản phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ; ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng được sử dụng đúng mục đích; tích cực chủ động trong bảo đảm vật chất, tinh thần cho bộ đội, chăm lo tốt hậu phương Quân đội, bảo đảm chế độ chính sách theo đúng quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Quân chủng trong tình hình hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện Luật Quốc phòng, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy các cấp, làm tốt công tác bảo vê chính trị nội bộ, chống tự diễn biến, chuyển hóa trong nội bộ cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban chiến đấu các cấp; bổ sung hiệu chỉnh các văn kiện tác chiến, tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án; hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn, chính quyền địa phương, chủ động ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực nơi đóng quân.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng và 10 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống
Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng trao bằng khen
cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện
nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng, giai đoạn 2005-2016.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao tặng bằng khen cho các tập thể: Sư đoàn 365; Phòng Thông tin (Bộ Tham mưu); Phòng Kế hoạch tổng hợp (Cục Phòng không Lục quân); Phòng Tham mưu (Cục Hậu cần) và các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Luật Quốc phòng giai đoạn 2005-2016.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website