19 giờ:20 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 , 2021

Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 tổ chức bồi dưỡng cán bộ phi đội, ban kỹ thuật năm 2021

Trong 2 ngày (25 và 26-3), Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phi đội, ban kỹ thuật năm 2021. Đây là đơn vị được Sư đoàn 370 chọn làm trước. Tham gia bồi dưỡng gồm các đồng chí là cán bộ phi đội, biên đội trưởng và cán bộ ban kỹ thuật thuộc Trung đoàn 935.

Sư đoàn 370 tổ chức bồi dưỡng cán bộ phi đội, ban kỹ thuật năm 2021
Đại tá Lê Văn Hợi - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 370, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sư đoàn 370 tổ chức bồi dưỡng cán bộ phi đội, ban kỹ thuật năm 2021
Các cán bộ phi đội, ban kỹ thuật tham dự Hội nghị bồi dưỡng.

Hội nghị bồi dưỡng cán bộ phi đội, ban kỹ thuật năm 2021 nhằm hệ thống, củng cố lại một số nội dung cơ bản trên các mặt công tác, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, nhất là các kỹ năng, phương pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ phi đội, ban kỹ thuật trong Trung đoàn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Thông qua bồi dưỡng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên phi đội trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn bay, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phi đội, ban kỹ thuật toàn diện trên các mặt công tác bao gồm: Công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy ở phi đội, ban kỹ thuật; quy định hệ thống văn kiện tác chiến cấp phi đội, ban kỹ thuật; mối quan hệ công tác của chính trị viên và người chỉ huy; nguyên tắc yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành quản lý cán bộ và quản lý, rèn luyện đảng viên ở phi đội, ban kỹ thuật; quản lý kỹ thuật; nội dung, biện pháp xây dựng chính quy trong công tác hậu cần…

Sau Trung đoàn 935, các trung đoàn còn lại trong Sư đoàn 370 sẽ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cán bộ phi đội, ban kỹ thuật theo kế hoạch đã được Sư đoàn phê duyệt.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website