7 giờ:20 phút Thứ năm, ngày 6 tháng 7 , 2023

Khối cơ quan Trung đoàn 224 tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025

Ngày 5-7, Khối cơ quan Trung đoàn 224 đã tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2023-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn. Đây là Đại hội được Sư đoàn 375 lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm.

Trung đoàn 224 tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025
Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2023, Hội đồng Quân nhân (HĐQN), tập thể quân nhân Khối cơ quan Trung đoàn 224 đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQN trong đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động; thực hiện tốt dân chủ về quân sự, chuyên môn, dân chủ về chính trị và kinh tế, đời sống; quan tâm thường xuyên đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, sâu sát, tham mưu kịp thời để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giải quyết những vấn đề vướng mắc, nảy sinh, bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội; xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, không để xảy ra hiện tượng đơn thư, khiếu kiện xẩy ra trong đơn vị… HĐQN thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, kế hoạch năm của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, biện pháp hoạt động dân chủ trong nhiệm kỳ; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư 165 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn 1130 của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy về nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Nhiệm kỳ 2021-2023 HĐQN hoạt động khá.

Nhiệm kỳ 2023-2025, Đại hội xác định duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động, thực hiện tốt dân chủ về quân sự, chuyên môn, dân chủ về chính trị, kinh tế, đời sống; kịp thời tham mưu, đề xuất với chi bộ, người chỉ huy về nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời được giao và các nhiệm vụ đột xuất khác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung đoàn 224 tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2023 - 2025
Hội đồng Quân nhân Khối cơ quan Trung đoàn 224 nhiệm kỳ 2023 - 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần sáng tạo, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào HĐQN nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: HỮU LỆ, HỮU TÚY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website