13 giờ:37 phút Thứ bảy, ngày 27 tháng 3 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức 10 điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức 10 điểm cầu tham gia Hội nghị tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức 10 điểm cầu tham gia Hội nghị tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Trong thời gian 2 ngày (27 và 28-3), các đại biểu dự Hội nghị được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt 5 chuyên đề là những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Cục Chính trị Quân chủng sẽ hướng dẫn một số vấn đề phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân chủng. 

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website