14 giờ:24 phút Thứ hai, ngày 14 tháng 1 , 2019

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Ngày 14-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Đảng ủy Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, Quân chủng PK-KQ thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, QUTƯ và Bộ Quốc phòng. Đảng ủy Quân chủng đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nhiều nội dung đạt kết quả tốt, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB) nghiêm túc; tổ chức cơ động lực lượng, hội thi, hội thao, diễn tập, bắn ném bom, đạn thật đạt kết quả tốt. Công tác huấn luyện Phòng không, Không quân, chiến sĩ mới chất lượng được nâng lên. Xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và lễ tiết tác phòng quân nhân có chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; sản xuất kinh tế, kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật. Đảng bộ Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Quân chủng PK-KQ thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB… với yêu cầu ngày càng cao, tính chất đa dạng, phức tạp. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Quân chủng xác định tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Đối với nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm, dự báo chính xác tình hình; tham mưu đúng, kịp thời với QUTƯ, Bộ Quốc phòng về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng PK-KQ; tổ chức, duy trì lực lượng trực ban chiến đấu, canh trực tại sở chỉ huy các cấp theo đúng quy định; nâng cao chất lượng thực hiện “4 biết” trong QLVT. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “3 khâu đột phá” của năm 2019. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị.

Năm 2019 là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, do đó công tác xây dựng Đảng bộ năm 2019 tập trung rà soát, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng, ban hành chỉ thị, hướng dẫn chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng. Sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Quân chủng PK-KQ đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ PK-KQ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, chính xác và hiệu quả các tình huống tác chiến trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; chất lượng huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB tiếp tục được nâng cao; tích cực, chủ động tham gia phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhà nước và nhân dân; Quân chủng đã có nhiều giải pháp trong đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện đêm, huấn luyện bay biển, huấn luyện làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; tổ chức ban bay mẫu, hội thi, hội thao, bắn, ném bom đạn thật đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; công tác chấn chỉnh tổ chức biên chế bước đầu đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; công tác giải quyết đất quốc phòng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng PK-KQ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục dứt điểm những tồn tại, khuyết điểm trong năm 2018; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tác chiến trên không, trên biển; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, quản lý vững chắc tình hình trên không, không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ; gắn công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; xác định đơn vị điểm trong công tác huấn luyện gắn với xây dựng đơn vị VMTD; tiếp tục tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chấn chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng cho phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ SSCĐ, QLVT trong tình hình mới; tiếp tục đầu tư, mua sắm VKTBKT mới, cải tiến, phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ; tiếp tục khắc phục, giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong giải quyết đất quốc phòng; thường xuyên chăm lo, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân chủng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đánh giá đúng cán bộ; bổ nhiệm những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm với nhiệm vụ…

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng PK-KQ và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng Quân chủng PK-KQ ngày càng vững mạnh, là một trong những đơn vị tiêu biểu trong toàn quân.

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website