15 giờ:2 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 7 , 2021

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

6 tháng đầu năm 2021, toàn quân thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều đặc điểm tác động, chi phối. Tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược. Tình hình Biển Đông cơ bản ổn định, tuy nhiên chứa đựng nhiều yếu tố khó lường.

 Trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị và trong quân đội có sự chuyển giao thế hệ. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”... Đặc biệt, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của quân đội.

Trước bối cảnh trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18-1-2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; tập trung chỉ đạo toàn quân và dân quân tự vệ (DQTV) làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là về vật chất, thao trường, bãi tập, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp trước khi huấn luyện, chú trọng khung huấn luyện chiến sĩ mới; xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 để vừa bảo đảm nâng cao chất lượng huấn luyện, vừa không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Đối với nhiệm vụ SSCĐ, quân đội luôn chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, vấn đề chiến lược, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện dịch Covid-19. Đặc biệt, quân đội và DQTV đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn quân xây dựng các kế hoạch, phương án SSCĐ thống nhất, đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ được giao; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ; tăng cường tuần tra, canh gác, phòng gian, giữ bí mật, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu đảm nhiệm. Các đơn vị đã coi trọng kiểm tra công tác SSCĐ theo phân cấp, nhất là vào các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; kết hợp kiểm tra thường xuyên với đột xuất, chú trọng kiểm tra văn kiện, kế hoạch, phương án, quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện và khả năng xử trí tình huống của bộ đội.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia công tác PCD Covid-19 theo đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi đây là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và các đơn vị phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng, phương tiện cho các tổ, chốt làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và PCD Covid-19 trên khắp tuyến biên giới; kịp thời điều động nhiều lực lượng, phương tiện hiện đại hỗ trợ các địa phương khoanh vùng, dập dịch như ở các tỉnh: Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An; TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh... Các đơn vị quân đội đã thiết lập và trực tiếp quản lý hàng trăm khu cách ly y tế tập trung phục vụ công tác PCD, góp phần quan trọng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm và kiểm tra Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1), tháng 2-2021. Ảnh: XUÂN MINH. 

Mặc dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn tới công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, nhưng các cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực vượt khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân được nâng lên một bước mới. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo xây dựng, huấn luyện, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV, dự bị động viên; quyết liệt triển khai thực hiện Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực và chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền, đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực. Với những chủ trương, giải pháp quyết liệt đã triển khai, trong 6 tháng đầu năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đặc biệt là tham gia PCD Covid-19, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2021, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội, trong đó có nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập...; các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta bằng nhiều thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi...

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, trước mắt là đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, thì việc đặc biệt quan trọng là phải nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phải tập trung thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm với quan điểm vừa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, vừa PCD Covid-19 hiệu quả. Theo đó, toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ nói riêng, từ đó xác định tốt ý chí quyết tâm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Muốn vậy, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, trọng tâm là Kết luận số 60-KL/QUTW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng; chủ trương và nội dung, biện pháp xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” và nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm mà Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định. Trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Coi trọng xây dựng và củng cố lòng tin vững chắc vào cách đánh, nghệ thuật quân sự Việt Nam và VKTBKT hiện có, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, đánh thắng trong các cuộc chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; nắm chắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tác chiến và các thế lực thù địch; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và điều kiện, tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thời gian qua, toàn quân tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng những cách làm hiệu quả để bảo đảm tổ chức huấn luyện phù hợp trong điều kiện PCD Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Duy trì huấn luyện nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình, thời gian nhưng điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; bảo đảm dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của toàn quân vẫn phải được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng đúng đắn, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện tình huống nâng cao; coi trọng huấn luyện chuyển loại VKTBKT mới, hiện đại; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả nghiêm túc và thực chất, kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Các học viện, trường quân đội quán triệt sâu sắc quan điểm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; điều chỉnh hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Đối với lực lượng DQTV, tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phù hợp, gắn với công tác PCD; xây dựng mô hình điểm về DQTV; tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã bảo đảm nghiêm túc, sát tình huống chiến đấu và có hiệu quả thiết thực.

Ba là, những tháng cuối năm là thời điểm diễn ra các cuộc hội thi, hội thao, diễn tập bắn đạn thật ở các cấp; diễn tập chỉ huy-cơ quan có một phần thực binh bắn đạn thật; diễn tập có thực binh tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; các đội tuyển của quân đội tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đăng cai 2 nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam... Để thực hiện tốt những nhiệm vụ này, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải tập trung quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, động cơ phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ và các huấn luyện viên, vận động viên; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là về con người và VKTBKT; thực hiện đúng nội dung, quy trình, quy định, đặc biệt là chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn khi sử dụng đạn thật, đạn hơi, thuốc nổ. Việc tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, kịp thời điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 và tình hình thiên tai; đánh giá kết quả khách quan, kiên quyết chống “bệnh thành tích”, hình thức phô trương, hiệu quả thấp.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19 và các tình huống bão lũ, sạt lở đất... Theo đó, cần tăng cường nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là sự thay đổi, phát triển về lực lượng, phương thức hoạt động, âm mưu, thủ đoạn của đối tượng tác chiến và các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, căn cứ vào sự thay đổi của tình hình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung huấn luyện, các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, phù hợp, sát thực tế. Quá trình huấn luyện gắn với luyện tập nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến; vừa huấn luyện vừa duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực chiến, tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình địa bàn và tình hình liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị. Trong huấn luyện, phải tạo ra môi tr­ường, tình huống sát với điều kiện chiến đấu thực tế để qua đó đánh giá, kiểm nghiệm kết quả huấn luyện, từ đó đề ra các biện pháp bổ sung để phát huy mặt mạnh, hạn chế điểm yếu, tiếp tục huấn luyện bộ đội đạt trình độ thuần thục, vững chắc. Tăng cường huấn luyện bổ sung các nội dung ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống mới nảy sinh, như PCD Covid-19 ở nhiều cấp độ và các tình huống thảm họa môi trường, thiên tai... Kết hợp đồng bộ giữa giáo dục-đào tạo với huấn luyện, SSCĐ, trong đó chú trọng công tác truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; gắn kết chặt chẽ lý thuyết với thực hành, nhà trường với đơn vị.

Năm là, bảo đảm chu đáo về mọi mặt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhất là trong điều kiện tiếp tục PCD Covid-19. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần theo hướng nhanh, gọn, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, chú trọng ưu tiên những đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, làm nhiệm vụ đột xuất; tập trung bảo đảm tốt về mọi mặt cho công tác PCD Covid-19, giữ vững quân số khỏe tham gia huấn luyện, SSCĐ. Công tác kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ cần kết hợp chặt chẽ giữa bảo quản, bảo dưỡng, nghiên cứu, cải tiến VKTBKT đang có trong biên chế với quản lý, làm chủ, khai thác hiệu quả VKTBKT mới, hiện đại; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại khí tài, trang bị mới, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, như: Các phần mềm điều hành, chỉ huy; hệ thống thông tin liên lạc; trang thiết bị huấn luyện mô phỏng... Bên cạnh đó, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, cách làm hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn quân và lực lượng DQTV, là cơ sở quan trọng nhất để quân đội hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại thì việc nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ càng phải được coi trọng đặc biệt. Thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần có quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho quân đội.

Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguồn: qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website