9 giờ:26 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 8 , 2021

Các cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Sáng 26-8, Cục Chính trị và Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân đã phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Cục Chính trị: Dự Lễ phát động phong trào thi đua có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban khối cơ quan Cục.
Các cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị,
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát động thi đua.
Các cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Các đại biểu dự Lễ phát động thi đua.

Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ về phòng, chống dịch COVID-19; trọng tâm là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thực tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch.

Các cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến ký chứng kiến giao ước thi đua các phòng, ban khối cơ quan Cục Chính trị.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống dịch; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Toàn Cục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên; chấp hành nghiêm khuyến cáo “5K + vắc xin” của Bộ Y tế; kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống dịch với chăm lo, bảo đảm tốt sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong Cục. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống dịch; các mô hình hay, cách làm hiệu quả; từ đó làm lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; kiên quyết chống mọi biểu hiện chủ quan, thỏa mãn, dừng lại hoặc bi quan trong công tác phòng, chống dịch… (ĐỨC LƯU)

Cục Kỹ thuật: Dự Lễ phát động thi đua có Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng; Đại tá Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật; thủ trưởng các phòng, ban và đại diện cán bộ, nhân viên khối cơ quan Cục Kỹ thuật.

Các cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng,
Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT cơ quan Cục Kỹ thuật, phát động thi đua.
Các cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Đồng chí Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT cơ quan Cục Kỹ thuật ký chứng kiến giao ước thi đua.

Với chủ đề “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, toàn cơ quan Cục Kỹ thuật tập trung quán triệt sâu sắc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Làm cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định về phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan; luôn quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua”, “đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”, có ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội trong thời bình; tuyệt đối chống biểu hiện chủ quan, thỏa mãn dừng lại hoặc bi quan trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan Cục Kỹ thuật tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo bảo đảm kỹ thuật VKTB cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; tham gia phòng chống thiên tai, lũ lụt và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Các cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Thủ trưởng Cục Kỹ thuật chụp ảnh cùng đại diện thủ trưởng các phòng, ban tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ phát động, Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan Cục Kỹ thuật yêu cầu các phòng, ban tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên nắm chắc chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là vị trí, vai trò, ý nghĩa công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đó xác định tốt quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, kịp thời quán triệt, triển khai các công văn, công điện của trên và những thông tin về tình hình dịch COVID-19 cho bộ đội, sẵn sàng phối hợp với địa phương tham gia phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu, đề xuất, chỉ đạo kiểm tra các đơn vị bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định, bảo đảm tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội; nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các phòng, ban, cùng tinh thần tự giác của từng cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. (TRUNG THÀNH)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website