9 giờ:28 phút Thứ năm, ngày 30 tháng 6 , 2022

Các Đảng ủy trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 2 ngày 29 và 30-6, các Đảng ủy trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Sư đoàn 367: Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đảng ủy trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 367.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 367 đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; công tác huấn luyện chiến đấu được duy trì nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kỹ thuật, hậu cần bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ của đơn vị…

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo đơn vị vững mạnh về chính trị; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, cải tiến; quản lý, khai thác tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm đơn vị an toàn trong mọi hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Văn Kha đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 367 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, nhất là trên hướng biên giới, hải đảo; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ kíp chiến đấu Sở chỉ huy các cấp, kíp chiến đấu phân đội hỏa lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, hội thi, hội thao; tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. (CÔNG GIANG)

Sư đoàn 370: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng. Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đảng ủy trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sư đoàn 370 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như: sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; công tác huấn luyện, bắn ném bom, đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật và bảo đảm hậu cần, tài chính có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nền nếp, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được giữ vững, đạt hiệu quả cao...

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên không, trên hướng biển, đảo, biên giới Tây Nam; xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá (Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành, bay tiếp tục chấn chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật bảo đảm an toàn trong các hoạt động).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Vũ Văn Kha đã biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Sư đoàn. Đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, xử lý tốt các tình huống tác chiến xảy ra; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay vững chắc; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm đơn vị an toàn về mọi mặt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra. (CÔNG GIANG)

Sư đoàn 365: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đảng ủy trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tham gia quản lý bay, huấn luyện chiến đấu, tham gia hội thi, hội thao; công tác xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình chính trị, tư tưởng trong Sư đoàn ổn định, đơn vị và địa bàn an toàn.

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp; chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về tổ chức lực lượng Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; thực hiện điều chỉnh, điều động, bố trí, sắp xếp, sử dụng quân số phù hợp; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông và mất an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sư đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 365 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhiệm vụ của Sư đoàn; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, đối tượng, tình huống tác chiến và vũ khí trang bị hiện có; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao tính tự học, tự rèn, cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương Quân đội, giữ vững Sư đoàn ổn định, an toàn, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (CÔNG HUY)

Sư đoàn 372: Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thiếu tướng Bùi Tố Việt – Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 372.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý điều hành bay; nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay (HLB, BĐATB), đào tạo học viên bay, chỉ huy bay, tổ chức nhảy dù cho các đối tượng; thực hành bắn ném bom đạn thật mục tiêu mặt đất, mặt biển; tổ chức diễn tập, hiệp đồng quân binh chủng với Vùng 3 (Quân chủng Hải quân) đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật (XDCQ, QLRLKL) được duy trì thường xuyên; triển khai có hiệu quả các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; làm tốt  công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính, phòng chống dịch bệnh, đơn vị an toàn tuyệt đối.

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 372 tập trung lãnh đạo đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý điều hành bay; tổ chức các hoạt động bay thực hiện nhiệm vụ; tham gia các đợt diễn tập, hiệp đồng quân, binh chủng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá”; nâng cao chất lượng HLB, BĐATB; làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập, hội thao, hội thi các cấp;  làm chuyển biến vững chắc công tác XDCQ, QLRLKL; nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đẩy mạnh các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”… (HỮU LỆ)

Sư đoàn 375: Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ. Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các Đảng ủy trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thiếu tướng Bùi Tố Việt – Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 375.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, (SSCĐ, QLVT); nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài trang bị; nâng cao chất lượng hội thao, hội thi; tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đạt mục đích yêu cầu đề ra; có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng XDCQ, QLRLKL; công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đoàn các cấp…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 375 xác định tập trung quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, mệnh lệnh, chỉ thị của trên; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT; tập trung huấn luyện, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến; chú trọng huấn luyện, tham gia diễn tập các cấp, hội thao, hội thi, bắn đạn thật đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm túc công tác XDCQ, QLRLKL, tích cực phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần, tài chính; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (HỮU LỆ)

Nhà máy A32: Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Phạm Ngọc Bôn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Nhà máy A32 đã lãnh đạo Nhà máy khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Trọng tâm là tiếp nhận, sửa chữa, kiểm thử - bay thử và bàn giao máy bay cho các đơn vị phục vụ huấn luyện, SSCĐ. Duy trì nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng; tổ chức Đại hội đoàn các cấp đúng quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; làm tốt công tác quản lý kỷ luật, quản lý tư tưởng; thu nhập của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng cơ bản ổn định; đảm bảo an toàn tuyệt đối…

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Nhà máy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sửa chữa máy bay trên dây chuyền và các loại máy móc, phương tiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; nâng cao chất lượng XDCQ, QLRLKL; quản lý, sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức … (HỮU LỆ)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website