18 giờ:3 phút Thứ sáu, ngày 24 tháng 12 , 2021

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Chiều 24-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng; thủ trưởng một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì hội nghị

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021. Nổi bật là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Quân chủng xác định trong năm 2021; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB); thường xuyên nắm chắc tình hình trên không, trên biển, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các phương án xử trí các tình huống tác chiến phòng không, không quân; tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật các lực lượng đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế Quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, chặt chẽ công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nhất là huấn luyện, bảo đảm an toàn bay trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng lần thứ VI (2021-2026) đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ cà khả năng sẵn sàn chiến đấu của Quân chủng trong tình hình mới.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến phòng không; không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, nhất là trên hướng biển, đảo. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X. Quán triệt, triển khai thực hiện chủ đề hành động năm 2022 “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng”; xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Năm 2022, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ xác định thực hiện 3 khâu đột phá (1 - Nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB; tập trung mua sắm VKTBKT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 2- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ các loại VKTBKT mới, cải tiến; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. 3- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong năm 2021. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, xử lý linh hoạt, đúng đắn, hiệu quả các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ. Chủ động chuẩn bị thật tốt lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường.

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Quân chủng xác định; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, QLVT, QLĐHB, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn bay. Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho các đối tượng làm chủ vũ khí, trang bị hiện có và thích ứng an toàn với điều kiện dịch COVID-19, chú trọng đội ngũ phi công. Tiếp tục thực hiện lộ trình, đề án của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo làm chuyển biến vững chắc nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ huy và vũ khí, trang bị, có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; chú trọng đội ngũ phi công, lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, đơn vị mới thành lập.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ cơ sở, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, xử lý kịp thời các biểu hiện nảy sinh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ để triển khai kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, và Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”; coi đây là giải pháp, nhiệm vụ thường xuyên để góp phần làm trong sạch nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương…

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website