20 giờ:17 phút Thứ năm, ngày 30 tháng 12 , 2021

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 30-12, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không (CNPK) toàn quân tổ chức Hội nghị cán bộ Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân (PKLQ, PKND) triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Quân khu 5, 7, 9, Quân đoàn 3, Quân đoàn 4. Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), CNPK toàn quân, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu thủ trưởng và các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí đại biểu Bộ Tham mưu các quân khu, Quân chủng Hải quân, quân đoàn và BTL Thủ đô Hà Nội, đại biểu Ban Chỉ đạo PKND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí cán bộ đại diện cho lực lượng PKLQ, PKND toàn quân; lãnh đạo chỉ huy các các cơ quan, đơn vị, trong, ngoài Quân chủng.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ,
Chủ nhiệm Phòng không toàn quân phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền các địa phương, và sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp, với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị PKLQ, PKND, phòng không kiêm nhiệm thuộc cơ quan quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh, chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng (TTMT), của Tư lệnh quân khu, quân chủng, quân đoàn và BTL Thủ đô Hà Nội về công tác PKLQ, PKND, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan CNPK toàn quân hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, CNPK toàn quân trong tham mưu cho Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác PKLQ toàn quân, công tác PKND trong phạm vi cả nước; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ, kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND các đơn vị, địa phương chặt chẽ, nghiêm túc.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó CNPK toàn quân
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND năm 2021
và nhiệm vụ trọng tâm công tác PKLQ, PKND năm 2022.

Ý thức cảnh giác, SSCĐ được nâng cao, thực hiện các quy định, chế độ SSCĐ có nhiều tiến bộ hơn, thực chất hơn; công tác quản lý vùng trời ở độ cao thấp, cực thấp của lực lượng PKLQ, PKND có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền địa phương phát hiện xử lý kịp thời các phương tiện bay không người lái, các câu lạc bộ bay và cá nhân vi phạm quy chế bay, bay không phép. Chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức huấn luyện, lấy huấn luyện cơ bản làm gốc, huấn luyện cán bộ chỉ huy cơ quan là trọng tâm, huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy các cấp là trọng điểm; quan tâm, chú trọng đến công tác huấn luyện đêm; chất lượng huấn luyện của các đơn vị trong toàn lực lượng PKLQ có nhiều chuyển biến tích cực, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND các cấp đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, chủ động, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chính quyền địa phương ban hành các văn bản triển khai hoạt động công tác PKND ở đơn vị, địa phương. Lực lượng phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng phát huy trách nhiệm trong huấn luyện, SSCĐ và tham gia quản lý vùng trời ở độ cao thấp, cực thấp có nhiều chuyển biến tích cực. Cục PKLQ, Cơ quan CNPK toàn quân hoàn thành tốt chức năng là cơ quan tham mưu giúp CNPK toàn quân trong chỉ đạo chuyên ngành phòng không đối với các đơn vị PKLQ toàn quân, đồng thời phát huy tốt chức năng Cơ quan Chuyên trách Ban Chỉ đạo PKND Trung ương trong hướng dẫn triển khai và kiểm tra kết quả hoạt động công tác PKND của các đơn vị, địa phương trên phạm vi cả nước.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.
Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Quang cảnh tại các điểm cầu trực tuyến.

Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những mặt đã làm được, làm tốt; đồng thời đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành đối với cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề xuất những chủ trương, biện pháp để khắc phục mọi khó khăn, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND năm 2022.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, CNPK toàn quân yêu cầu lực lượng PKLQ, PKND tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2022; Chỉ thị của TTMT về công tác PKLQ, PKND năm 2022; Kế hoạch công tác PKND năm 2022, trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống trên không. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ lực lượng PK-KQ toàn quân, tổ chức lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, tăng cường theo đúng chỉ thị của trên; tập trung huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án theo Chỉ lệnh số 750 của TTMT về xử lý tình huống tác chiến phòng không, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu trên không. Chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác QLVT, nhất là ở độ cao thấp, rất thấp và quản lý phương tiện bay không người lái, đồng thời phải làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của lực lượng PKLQ, PKND, phòng không kiêm nhiệm thuộc cơ quan quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng trong theo dõi, quản lý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm. Chỉ huy các cấp phải chú trọng, duy trì nghiêm chế độ nghiên cứu địch, thường xuyên rà soát, bổ sung, xây dựng mới các văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng không; phải nắm chắc, làm chủ kế hoạch chiến đấu của cấp mình và cấp dưới thuộc quyền. Nâng cao chất lượng công tác hiệp đồng chiến đấu, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch hiệp đồng giữa lực lượng PKLQ, PKND với các đơn vị PK-KQ; chú trọng huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng trong điều kiện địa hình, thời tiết tương đối phức tạp; huấn luyện làm chủ VKTBKT có trong biên chế, nhất là VKKT mới được trang bị. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện, giúp đỡ đơn vị, tăng cường công tác huấn luyện diễn tập bắn đạn thật, huấn luyện đêm, đặc biệt chú ý công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đủ khả năng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,
bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cờ thi đua của Cơ quan CNPK toàn quân cho các tập thể, cá nhân.
Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân triển khai nhiệm vụ năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó CNPK toàn quân trao bằng khen cho các tập thể.

Cũng tại hội nghị, Cơ quan CNPK toàn quân đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thi hành pháp luật về PKND giai đoạn 2015-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; trao cờ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND năm 2021.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website