15 giờ:27 phút Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 , 2024

Chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn 240

Là đơn vị Pháo phòng không chủ lực của Sư đoàn 363, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Trung đoàn 240 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật (XDCQ, RLKL), bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Qua đó, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn 240
Cán bộ Trung đội 1, Đại đội 171 hướng dẫn chiến sĩ gấp nội vụ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Thức - Phó Chính ủy Trung đoàn 240 cho biết: “Để thực hiện tốt công tác XDCQ, RLKL, thời gian qua, từ Đảng ủy Trung đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ, RLKL làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện. Chúng tôi đã tiến hành nhiều biện pháp như: Tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục phổ biến pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật đối với từng quân nhân trong đơn vị và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị”.

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn lồng ghép việc XDCQ, RLKL với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng và phương pháp, tác phong công tác khoa học, cụ thể, tỉ mỉ.

Thượng tá Nguyễn Quyết Tiến - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 240 cho biết: “Đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác XDCQ, RLKL, thời gian qua, Trung đoàn đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định 4 cùng của cán bộ với chiến sĩ. Ban chỉ huy Trung đoàn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ XDCQ, RLKL với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đơn vị cũng tiến hành chặt chẽ công tác quản lý quân nhân, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào cơ quan, đơn vị của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức thông báo, quán triệt, định hướng cho toàn thể quân nhân về các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật trong từng tháng trong Quân chủng để rút kinh nghiệm đối với đơn vị mình. Qua đó, góp phần giữ vững chất lượng công tác XDCQ, QLKL, ý thức trách nhiệm, tự giác của quân nhân trong đơn vị từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao; thời gian qua, Đại đội 171 đã chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, duy trì nghiêm các chế độ: Trực chỉ huy, trực ban. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án báo động, thuần thục các phương án SSCĐ, rèn luyện cho các bộ, chiến sĩ có tác phong khẩn trương, nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với RLKL để nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm khả năng cơ động nhanh, SSCĐ cao trong mọi tình huống.

Theo Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn - Chính trị viên Đại đội 171, để thực hiện tốt công tác XDCQ, RLKL, ngay từ đầu, đơn vị đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của quân nhân, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm túc 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần và các quy định của Điều lệnh quản lý bộ đội; quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định về quản lý bộ đội, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, trao đổi, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; duy trì thực hiện nghiêm mỗi ngày, mỗi tuần học một câu hỏi pháp luật, mỗi tuần học một điều luật và thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao tinh thần, đời sống cho bộ đội, giúp bộ đội luôn yêu quý bản thân, yêu quý gia đình, yêu quý đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cùng với XDCQ, RLKL các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn luôn phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần cho bộ đội, xây dựng củng cố doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên duy trì có nền nếp sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, tổ chức đối thoại dân chủ giữa chỉ huy các cấp với bộ đội; kiện toàn hội đồng quân nhân, củng cố phòng Hồ Chí Minh; nâng cấp và khai thác tối đa các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nhất là trong ngày nghỉ, góp phần quản lý tốt cán bộ, chiến sĩ; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội và các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và chính sách hậu phương Quân đội; góp phần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị.

Nâng cao chất lượng XDCQ, RLKL là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Trung đoàn 240 sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website