17 giờ:57 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 1 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Sáng 17-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân nghiên cứu, quán triệt và triển khai kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 51 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân
Quang cảnh Hội nghị tại Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa;” Quy định số 37-QĐTW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều Đảng viên không được làm. Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị giới thiệu Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Qua những nội dung được giới thiệu giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt toàn quân nắm vững, thống nhất với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt sâu sắc và tự giác thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tập trung liên hệ vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Trên cơ sở đó, các cán bộ chủ chốt tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về triển khai kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Hội nghị yêu cầu toàn quân mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt ngay từ việc học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa, triển khai Kết luận, Quy định của Trung ương, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương vào thực tiễn cơ quan, đơn vị mình.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương và Nghị quyết 847-NQ/QUTW và mở đợt sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực ở các cấp, các đối tượng trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quân, quá trình xây dựng, ban hành văn bản, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương phải gắn với Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Các cơ quan thông tấn báo chí trong quân đội chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng thời lượng, số lượng tin, bài tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Ủy ban Kiểm tra các cấp bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết 847-NQ/QUTW vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; kịp thời xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên không để tồn đọng, kéo dài.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website