10 giờ:37 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 5 , 2022

Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Ngày 24-5, Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, nhân viên khối cơ quan Cục. Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.
Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến đã thông tin nhanh một số nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

Kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website