20 giờ:19 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 5 , 2022

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra Sư đoàn 375

Ngày 27-5, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2022 tại Sư đoàn 375. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) và cơ quan chức năng TCCT.

Tổng cục Chính trị kiểm tra Sư đoàn 375
Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động tại cơ quan Sư đoàn 375.

Tổng cục Chính trị kiểm tra Sư đoàn 375
Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong kết luận kiểm tra.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 375 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được giữ vững, nhiều mặt công tác chuyển biến tiến bộ. Hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy, đạt hiệu quả thiết thực. Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, hội thao, hội thi, phòng chống dịch bệnh COVID-19, huấn luyện chiến sĩ mới; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; thực hiện tốt 2 khâu đột phá ngành CTĐ, CTCT (1-Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, pháp luật, nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật ở đơn vị cơ sở; 2-Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp, kỹ năng quản lý, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở); củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, hệ thống quy chế; duy trì có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, công tác chính sách; tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ nói chung, hoạt động CTĐ, CTCT nói riêng mà Sư đoàn 375 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Sư đoàn phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn công tác đã chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ vì các tình huống trên không; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website