14 giờ:55 phút Thứ tư, ngày 1 tháng 6 , 2022

Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới

Sáng 1-6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng kết nối tới 125 điểm cầu tại các đơn vị, nhà trường trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì tại điểm cầu Quân chủng.

Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới
Trung tướng Vũ Văn Kha – Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới
Quang cảnh tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà trường Quân đội phát triển đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực về mọi mặt, cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu về chất lượng và quy mô đào tạo. Hệ thống Nhà trường được xây dựng tinh, gọn, hòa nhập với hệ thống giáo dục quốc gia và phù hợp với thực tiễn xây dựng Quân đội. Quy trình, chương trình, nội dung đào tạo thường xuyên được đổi mới, chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tế. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được kiện toàn đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên. Công tác tuyển sinh, tạo nguồn đào tạo thực hiện đúng quy chế, chất lượng được giữ vững. Công tác nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được đầu tư ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác hợp tác đào tạo được mở rộng.

Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng; có kiến thức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo chức vụ ban đầu, có khả năng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân đội…

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong công tác giáo dục, đào tạo mà các đơn vị, nhà trường trong toàn quân đã đạt được trong 15 năm qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong Quân đội thời gian tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và nhà trường trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục, đào tạo. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội tinh, gọn, mạnh, chuyên sâu, hiện đại có hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và cơ quan quản lý giáo dục các cấp đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo cần bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, tính kế thừa và liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; nội dung chương trình bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại. Phương pháp dạy học phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng, triển khai đề án tự chủ tuyển sinh quân sự phù hợp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao bằng khen cho 53 tập thể (Quân chủng PK-KQ có 2 tập thể là Học viện PK-KQ và Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ) và 62 cá nhân (Quân chủng PK-KQ có 2 cá nhân là: Thiếu tướng Hà Xuân Trường – Giám đốc Học viện PK-KQ và Thượng tá Nguyễn Huy Hà – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ).

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website