10 giờ:24 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 6 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết công tác thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở; Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Dân số, gia đình, trẻ em 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 8-6, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDCCS); Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN) và Dân số, gia đình, trẻ em (DS, GĐ&TE) 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết công tác thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở; Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Dân số, gia đình, trẻ em 6 tháng đầu năm 2022
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ kết luận Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Đảng ủy Quân chủng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện QCDCCS, góp phần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng được mở rộng; công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy có sự đổi mới về phương pháp, tác phong công tác, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh từ cơ sở, tạo sự chuyển biến về nêu gương, chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh; các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, tập thể quân nhân hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ...

Công tác VSTBPN trong Quân chủng được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nội dung, yêu cầu theo chương trình đề ra. Ban VSTBPN các cấp thường xuyên được kiện toàn và triển khai thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch đề ra; kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các ban và tổ chức hội đã được nâng lên; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được bảo đảm, qua đó đã động viên chị em tích cực công tác, lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hội phụ nữ VMXS, đơn vị VMTD.

Cơ quan thường trực ủy ban, các ban DS, GĐ&TE các cấp đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác DS, GĐ&TE. Các đơn vị đã có sự phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, các tổ chức quần chúng trong thực hiện tốt công tác giáo dục, truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích về gia đình và trẻ em; hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quản lý và sử dụng các quỹ bảo trợ trẻ em đúng quy chế.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đồng thời nhấn mạnh phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 731-CT/ĐU ngày 12-12-2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng “Về việc tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”; Quy định số 104-QĐ/QU, ngày 16-2-2017 của Quân ủy Trung ương “Quy định một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CN&VCQP thuộc quyền. Chỉ đạo các đơn vị quan tâm đến tỉ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy; tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác VSTBPN; chăm lo công tác gia đình, xây dựng gia đình quân nhân no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; quan tâm hỗ trợ cho trẻ em là con liệt sĩ, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website