14 giờ:33 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 6 , 2016

Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Sáng 13/6, Đảng ủy Cục Chính trị đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đại tá Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 214 cán bộ, đảng viên trong cơ quan Cục Chính trị.

 
Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đại tá Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó CNCT Quân chủng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong 2 ngày (13 và 14/6), các cán bộ, đảng viên được nghe giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Quán triệt, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Chính trị; Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các Văn kiện quan trọng, có giá trị định hướng, chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân trong những năm sắp tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị yêu cầu, cán bộ, đảng viên phải tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới trong Văn kiện; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình, để góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ. Sau học tập, quán triệt, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ các phòng, ban, đơn vị vận dụng, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ (tháng, quý, năm) sát với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu, sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành...

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website