15 giờ:40 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 8 , 2022

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Vừa qua, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Dự và chỉ đạo Hội nghị có thủ trưởng Cục Chính trị và đại diện một số phòng chức năng Cục Chính trị Quân chủng.

Sư đoàn 367: Ngày 24-8, Đảng ủy Sư đoàn 367 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL). Đại tá Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt Nghị quyết số 1190-NQ/ĐU ngày 29-3-2019 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác XDCQ, QLKL từ nay đến năm 2023 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị 624-CT/ĐU ngày 8-8-2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về "Tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ"; thảo luận, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm công tác XDCQ, QLKL của Sư đoàn 367 từ đầu năm 2019 đến nay; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong thời gian tới.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Đại tá Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong toàn Sư đoàn luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác XDCQ, QLKL; thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về chấp hành pháp luật, kỷ luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác trong ngày, trong tuần… Chất lượng XDCQ, QLKL, lễ tiết tác phong quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, các chế độ quy định của bộ đội từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và xức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác XDCQ,QLKL trong thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn tập trung quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định của trên về công tác XDCQ, QLKL; giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh “Người chiến sĩ phòng không-Không quân ưu tú”…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Sư đoàn tập trung giáo dục, quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, biện pháp mà nghị quyết lãnh đạo đã đề ra; kiểm tra, rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng đối với công tác XDCQ, QLKL; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, nắm chắc mối quan hệ xã hội của quân nhân; làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, quy hoạch sử dụng cán bộ; chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong đơn vị; quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với XDCQ, QLKL. (CÔNG GIANG)

Sư đoàn 363: Sáng 26-8, Đảng ủy Sư đoàn 363 tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL). Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Phạm Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 363 sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Đại tá Phạm Hồng Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 363 đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác XDCQ, QLKL; đồng thời tổ chức giáo dục, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác XDCQ, QLKL, nhất là Nghị quyết 1190-NQ/ĐU ngày 29-3-2019 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ, Nghị quyết số 701-NQ/ĐU ngày 3-4-2019 của Đảng ủy Sư đoàn 363 “Về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác XDCQ, QLKL từ nay đến năm 2023 và những năm tiếp theo”. Thông qua giáo dục, quán triệt, học tập đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác XDCQ, QLKL.

Từ Đảng ủy Sư đoàn đến các cấp ủy, chi bộ ra nghị quyết chuyên đề về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác XDCQ, QLKL từ nay đến năm 2023 và những năm tiếp theo”; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ quân số, duy trì kỷ luật, kết hợp công tác giáo dục chính trị tư tưởng với phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật và thực hiện các quy định của đơn vị; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương để tiến hành công tác quản lý, giáo dục bộ đội, phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ, vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong thực hiện công tác XDCQ, QLKL. Đồng thời, kết hợp XDCQ, QLKL với công tác huấn luyện gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 363 xác định tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác XDCQ, QLKL, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc với tinh thần “Kiên quyết, quyết liệt, triệt để, thường xuyên, liên tục, có tính đột phá, dứt điểm”, tạo chuyển biến thực sự, thực chất, đồng đều, vững chắc về chất lượng XDCQ, QLKL trong toàn Sư đoàn; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, góp phần xây dựng Sư đoàn 363 VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. (HỮU NGHỊ)

Sư đoàn 372: Ngày 30-8, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác XDCQ, QLKL. Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật
Đại tá Hoàng Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Sau khi quán triệt Nghị quyết số 1190-NQ/ĐU ngày 29-3-2019 của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ về lãnh đạo công tác XDCQ, QLKL đến năm 2023 và những năm tiếp theo; Đảng ủy Sư đoàn 372 đã thông qua báo cáo đánh giá khái quát những ưu điểm và tồn tại về công tác XDCQ, QLKL của Sư đoàn trong những năm vừa qua, đồng thời đưa ra những giải pháp cần thiết nhằm không ngừng nâng cao công tác XDCQ, QLKL của đơn vị trong thời gian tới.

Những năm qua, công tác XDCQ, QLKL của Sư đoàn 372 luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự chỉ huy tập trung, thống nhất của người chỉ huy từ Sư đoàn đến các cơ quan, đơn vị. Sư đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác XDCQ, QLKL, từ đó nâng cao trách nhiệm của bộ đội trong thực hiện công tác XDCQ, QLKL và chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Sư đoàn.

Đảng ủy Sư đoàn 372 xác định trong thời gian tới tiếp tục giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy định của trên về công tác XDCQ, QLKL đến với mọi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần “Kiên quyết, quyết liệt, triệt để, thường xuyên, liên tục, có tính đột phá, dứt điểm”, tạo sự chuyển biến thực sự, thực chất, vững chắc về XDCQ, QLKL, góp phần xây dựng Sư đoàn 372 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (HẢI HẠ).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website