16 giờ:13 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 12 , 2022

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Vừa qua, các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng một số cơ quan và phòng chức năng của Quân chủng.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Sư đoàn 370.
Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Sư đoàn 365.
Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến phát biểu chỉ đạo tại Sư đoàn 363.
Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Sư đoàn 372.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Sư đoàn 375.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Nhà máy A32.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Học viện PK-KQ.

Năm 2022, các đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB); chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học không ngừng được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức đạt nhiều kết quả khích lệ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, luôn được giữ vững, đạt hiệu quả cao. Nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) được duy trì nghiêm túc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, sửa chữa, bàn giao vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ…

Năm 2023, các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy trong Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, mệnh lệnh, chỉ thị của trên; chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống, nhất là trên hướng biển, đảo. Tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm các khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ xác định trong năm 2023 (1-Tập trung lãnh đạo chấn chỉnh tổ chức biên chế Quân chủng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 2- Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. 3-Tiếp tục lãnh đạo làm chuyển biến rõ nét chất lượng công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong các hoạt động). Duy trì nghiêm túc, làm chuyển biến rõ nét chất lượng công tác XDCQ, QLKL, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, đặc biệt, quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy trong Quân chủng đạt được trong năm 2022. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; tập trung nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, QLVT, QLĐHB, công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu theo quy định, tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; làm tốt công tác chuẩn bị tham gia các đợt diễn tập, bắn đạn thật, hội thi, hội thao… do Quân chủng và Bộ Quốc phòng tổ chức. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện mặt đất, huấn luyện chuyên ngành, đẩy mạnh học tập ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, nhân viên. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ trẻ ngày càng vững mạnh, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai quyết liệt các biện pháp để làm chuyển biến rõ nét nền nếp XDCQ, QLKL, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị, toàn đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn…

CÔNG GIANG, CÔNG HUY, ĐỨC LƯU, THẾ MẠNH, HỮU NGHỊ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website