8 giờ:57 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 10 , 2022

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, kỷ luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Đơn vị cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và các nhiệm vụ khác. Đồng thời là nơi trực tiếp giáo dục rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, giúp họ có những phẩm chất cần thiết của người quân nhân cách mạng. Chính vì vậy, việc giáo dục pháp luật, kỷ luật có vai trò rất quan trọng giúp hình thành ý thức và hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân, làm giảm tỷ lệ vi phạm ở đơn vị, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người quân nhân trong Quân đội.

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, kỷ luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở trong Quân chủng Phòng không - Không quân
Đoàn cơ sở Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 tổ chức Hội thi kiến thức pháp luật, kỷ luật Quý III năm 2022. Ảnh:
CTV

Với đặc thù Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) có tổ chức biên chế lớn, được đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị đóng quân trên địa bàn khắp cả nước, nhiều phân đội đóng quân ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Trong những năm qua, công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật cho quân nhân luôn được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn; tích cực tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy chế, quy định của đơn vị, thực hiện tốt chức trách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công  tác giáo dục pháp luật trong Quân chủng PK-KQ cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chỉ huy chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật; phương pháp tiến hành chưa thật sự phù hợp, ít sáng tạo, thiếu thuyết phục; một số cán bộ, chỉ huy chưa thật sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của một số quân nhân chưa thường xuyên, còn tự do, tùy tiện… từ đó xuất hiện một số trường hợp quân nhân có sự lệch lạc về tư tưởng, nhận thức, lối sống tự do, buông thả, vi phạm pháp luật, kỷ luật dưới những hình thức khác nhau, đặc biệt có những trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sỹ PK-KQ ưu tú”...

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật ở đơn vị cơ sở hiện nay, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật tạo sự chuyển biến về nhận thức, xây dựng được tính tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Đây là giải pháp cơ bản thể hiện tính mục đích của quá trình giáo dục. Thông qua chương trình, nội dung giáo dục giúp mỗi quân nhân có nhận thức đúng, có hiểu biết, nắm vững và thực hiện nghiêm kỷ luật, điều lệnh và quy định của đơn vị. Chỉ huy các đơn vị phải bám sát phương châm “Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh”, duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp, mọi hoạt động phải đúng theo kế hoạch; lãnh đạo chỉ huy phải gương mẫu, giải quyết tốt các mối quan hệ trong đơn vị, xây dựng đơn vị luôn có không khí phấn khởi, đoàn kết, tin yêu.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Là một Quân chủng được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, yêu cầu kỷ luật trong huấn luyện rất cao, nhất là quy định đảm bảo an toàn. Qua thực tế huấn luyện giúp quân nhân rèn luyện được tác phong, lối sống có kỷ luật, có phong thái chững chạc trong ứng xử, giải quyết tốt các mối quan hệ, khả năng xử trí các tình huống phức tạp trong quá trình huấn luyện chiến đấu. Do vậy, thông qua kỷ luật huấn luyện kết hợp giáo dục, rèn luyện ý thức kỷ luật cho quân nhân sẽ đem lại kết quả toàn diện, thiết thực, vững chắc.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ việc quản lý, duy trì các chế độ quy định ở đơn vị với tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của quân nhân trong tự giáo dục, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đây là giải pháp tác động trực tiếp đến việc xây dựng ý thức kỷ luật của quân nhân. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị, tạo điều kiện cho quân nhân rèn luyện trong thực tiễn, phòng ngừa, ngăn chặn được vi phạm kỷ luật, trong đó chú trọng vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng thụ động, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc giản đơn, áp đặt tùy tiện, mang tính hình thức, gây nên sự ức chế, kìm hãm tính tích cực của quân nhân.

Thứ tư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữa cấp trên với cấp dưới trong quá trình giáo dục, rèn luyện duy trì kỷ luật ở đơn vị cơ sở. Ở đơn vị cơ sở, vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong bồi dưỡng, rèn luyện ý thức kỷ luật cho quân nhân. Nhiều bài học thực tiễn đã chứng minh, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và chỉ huy là nhân tố quyết định tạo nên hiệu quả các mặt công tác của đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức kỷ luật và hình thành nhân cách cho mỗi quân nhân, mỗi quân nhân trong đơn vị đều luôn theo dõi những lời nói, hành động của chỉ huy đơn vị để xây dựng tình cảm và niềm tin hành động. Do vậy cấp ủy, người chỉ huy các cấp khi giải quyết các vấn đề liên quan đến kỷ luật của quân nhân đều phải có sự thống nhất, phải tôn trọng nguyên tắc, thực hiện đúng quy trình quy định, trên cơ sở giải quyết có lý, có tình, vì tập thể, vì nhiệm vụ và sự tiến bộ của quân nhân. Xây dựng đơn vị có môi trường kỷ luật nghiêm, đoàn kết thống nhất cao, cán bộ, chiến sĩ chan hòa cởi mở. Kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng vi phạm kỷ luật, tiêu cực trong nội bộ cũng như từ bên ngoài xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ NGỌC HOÀNG - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website