19 giờ:22 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 12 , 2022

Đảng uỷ Quân chủng Phòng không-Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chiều 26-12, Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (QUTW), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; đại biểu Cơ quan UBKT QUTW, đại biểu các cơ quan của Bộ Quốc phòng (BQP), các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy Quân chủng; thủ trưởng một số cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng uỷ Quân chủng Phòng không-Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.
Đảng uỷ Quân chủng Phòng không-Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2022. Nổi bật là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện ba khâu đột phá, làm chuyển biến vững chắc về công tác SSCĐ, QLVT, QLĐHB; nghiên cứu nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, tham mưu kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTW, BQP) về phương án, đối sách sử dụng lực lượng PK, KQ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là chủ quyền biên giới, biển, đảo, các công trình năng lượng lớn của đất nước. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, bắn, ném bom, đạn thật của các lực lượng, tham gia diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức với các quân, binh chủng và đưa các lực lượng vào tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho BQP, Ban chỉ đạo PKNDTW về công tác PKLQ, PKND và không quân toàn quân; chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thi, hội thao và kiểm tra đối với các lực lượng PKLQ, PKND nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn. Lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao và ném bom, bắn đạn thật; giữ vững đời sống bộ đội trong điều kiện biến động của giá cả thị trường, thiên tai… Công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế và các mặt công tác khác đều đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân chủng. Làm tốt công tác tham mưu cho BQP về công tác đối ngoại quốc phòng thuộc lĩnh vực PK, KQ; tổ chức và tham gia các hội nghị trực tuyến song phương và đa phương theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Đảng uỷ Quân chủng Phòng không-Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.
Đảng uỷ Quân chủng Phòng không-Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.
Đảng uỷ Quân chủng Phòng không-Không quân ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Quân chủng xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, QUTW, BQP; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm, dự báo chính xác tình hình; tham mưu đúng, trúng, kịp thời với QUTW, BQP về phương án, đối sách, sử dụng lực lượng PK, KQ tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là chủ quyền biên giới, biển, đảo; nâng cao chất lượng chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PKLQ, PKND và không quân toàn quân. Lãnh đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, duy trì lực lượng trực ban chiến đấu, trực sở chỉ huy các cấp theo đúng các chỉ lệnh, chỉ thị của Bộ không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2022-2025, từng bước điều chỉnh quân số có cơ cấu hợp lý, sức chiến đấu cao theo hướng tinh, gọn, mạnh; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ… Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện làm chủ các loại VKTBKT mới, cải tiến; coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” tạo bước chuyển biến vững chắc về XDCQ, QLKL, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích, kết quả mà Quân chủng đã đạt được trong năm 2022; đồng thời định hướng những nội dung, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023 và thời gian tiếp theo. Đồng chí Thứ trưởng BQP nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai sâu rộng; QUTW ban hành và triển khai các nghị quyết chuyên đề về huấn luyện, giáo dục - đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học - công nghệ, môi trường... Đây là điều kiện thuận lợi cho các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Thứ trưởng BQP yêu cầu Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thật tốt công tác năm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với QUTW, BQP xử lý linh hoạt các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ; xây dựng lực lượng PKND, không quân toàn quân vững mạnh, xây dựng thế trận PKND vững chắc. Đồng thời chủ động huấn luyện, chuẩn bị tốt tốt lực lượng, phương tiện tích cực tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường. Xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm đến đội ngũ phi công, lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, lực lượng mới thành lập và các đối tượng thuộc diện điều chỉnh tổ chức, cơ cấu lại của Quân chủng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực tham gia các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân, phát huy hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, trong đó tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển loại, làm chủ VKTBKT mới, cải tiến, coi trọng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập và tham gia các cuộc diễn tập do BQP tổ chức bảo đảm chất lượng, an toàn. Đồng chí Thứ trưởng BQP tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Quân chủng PK-KQ sẽ khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website