8 giờ:13 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 12 , 2021

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 141 điểm cầu trong toàn quân. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu của Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị  Quân chủng.

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021
Quang cảnh tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Hội nghị đánh giá, trong năm 2021, QUTƯ, BQP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là đã thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quốc phòng, an ninh (QP, AN); báo cáo Bộ Chính trị ban hành Đề án tăng cường tiềm lực QP, AN kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Cùng với đó, toàn quân tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Triển khai xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng bộ đội; thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và hoạt động công tác quần chúng.

QUTƯ, BQP đã chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính, kinh tế. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm; triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc; tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 đạt thành tích cao.

Trong năm 2022, QUTƯ, BQP xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng đã ban hành; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục Quốc phòng, An ninh; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời các tình huống; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức huấn luyện, đào tạo linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện hiệu quả 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; kiên quyết không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy trình công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch sử dụng cán bộ. Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng điểm, tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hướng mọi hoạt động vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội.

Bên cạnh đó, toàn quân cần tập trung bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; triển khai sâu rộng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng, các nước ASEAN trong quản lý, bảo vệ biên giới và hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tích cực tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc. Xây dựng, triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước vào kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Hằng năm, căn cứ 16 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan, đơn vị đề ra nhiệm vụ sát, đúng với đặc điểm tình hình đơn vị mình. Trong năm 2022, chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo chiến lược cho Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách chiến lược trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với ban, bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luật của Đảng, Nhà nước, pháp luật về quân sự, quốc phòng để xây dựng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án năm 2022 thực hiện đạt chất lượng, đúng tiến độ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nền quốc phòng toàn dân để phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ khu vực tỉnh, quân khu vững mạnh.

Thực hiện tốt 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định, triển khai triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng, tiếp tục tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; tuyển chọn, điều chuyển quân số hợp lý, khắc phục tình trạng mất cân đối, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về bảo đảm vũ khí trang bị và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, hội thi, hội thao sát thực tế. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường quản lý kỷ luật, kỷ cương; coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chủ động đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa. Xây dựng đơn vị dân vận khéo, dân vận tốt, tiếp tục xây dựng các cơ sở địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nhân dân để củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong toàn quân. Thực hiện các mặt công tác hậu cần, kế hoạch đầu tư, tài chính kinh tế chặt chẽ, hiệu quả gắn trách nhiệm với người chủ trì; thực hiện quả các khu kinh tế quốc phòng.

Đối với công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo đảm tốt vũ khí trang bị khí tài, phương tiện cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt Cuộc vận động 50, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công tác kỹ thuật. Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán công tác pháp chế, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chặt chẽ nghiêm minh, dứt điểm đúng pháp luật các vụ việc. Triển khai chặt chẽ Đề án “Quân đội với phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”; nâng cao hiệu quả quản lý đất quốc phòng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Quân đội, kết hợp hợp với xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên quyết không để tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy trình công tác cán bộ… Triển khai hiệu quả công tác hội nhập về đối ngoại quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, song phương, đa phương.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 50 tập thể (trong đó có Quân chủng PK-KQ và Học viện PK-KQ). Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho 234 tập thể (trong đó Quân chủng PK-KQ có hơn mười tập thể) vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021; đồng thời phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website