15 giờ:6 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 1 , 2023

Hiệu quả từ đổi mới công tác huấn luyện ở Phi đội 1

Nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong những năm qua, Phi đội 1, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng PK-KQ đã có nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới công tác huấn luyện, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả từ đổi mới công tác huấn luyện ở Phi đội 1
Phi công Phi đội 1, Trung đoàn 935 trao đổi kinh nghiệm sau ban bay huấn luyện.

Thiếu tá Trần Thanh Luân - Phi đội trưởng cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu, nhất là huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay, trong những năm qua, Phi đội 1 luôn tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện đến 100% quân số và tổ chức huấn luyện chặt chẽ theo đúng phương châm, nhiệm vụ huấn luyện và các quy định của Điều lệ bay, Điều lệ an toàn bay, giáo trình huấn luyện chiến đấu và điều lệ công tác các chuyên ngành. Để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, Phi đội tích cực đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, tập trung đổi mới tư duy nhận thức về công tác huấn luyện; cơ chế chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện; nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm huấn luyện”.

Tìm hiểu thực tiễn tại Phi đội 1, chúng tôi được biết công tác quản lý, điều hành huấn luyện của Phi đội được thực hiện theo phân cấp; hệ thống văn kiện huấn luyện được triển khai đồng bộ, thống nhất; nền nếp, chế độ lập và phê duyệt kế hoạch duy trì nghiêm túc; công tác đăng ký thống kê báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm huấn luyện được thực hiện có nền nếp, chất lượng. Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn với nhiều nhiệm vụ huấn luyện cũng như nhiệm vụ đột xuất đan xen như: Huấn luyện bắn, ném bom đạn thật tại trường bắn TB-3, TB-5, bay thực binh trong diễn tập, cơ động chuyển sân... Song, Phi đội đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, duy trì đủ lực lượng làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ ngày, đêm; tập trung củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ban ngày, ban đêm trên đất liền, trên biển; bay ứng dụng chiến đấu 1 chiếc và biên đội 2 chiếc, bay tiêm kích phòng không trên đất, trên biển ban ngày, ban đêm cho đội ngũ phi công, bảo đảm nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu trong mọi tình huống; bay theo chương trình chuyển loại cho phi công đưa vào làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu.   

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn bay của Phi đội được duy trì thực hiện hiệu quả. Công tác lập kế hoạch bảo đảm an toàn bay được đơn vị thực hiện chặt chẽ. Trong đó, Phi đội tập trung làm tốt công tác rà soát phân tích, dự kiến được những yếu tố mất an toàn có thể xảy ra trong hoạt động bay để đề ra các các biện pháp phòng ngừa sát thực và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ trong Phi đội có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn bay; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm nền nếp, quy định trong 3 giai đoạn bay, cũng như quy định kiểm tra và giảng bình an toàn. Phi đội bảo đảm an toàn bay tuyệt đối.

 Đối với công tác huấn luyện mặt đất, huấn luyện chuyên ngành, Phi đội đã tích cực, chủ động tổ chức huấn luyện toàn diện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch năm; thực hiện có nền nếp công tác huấn luyện từ khâu lập, phê duyệt kế hoạch; lịch huấn luyện đến triển khai thực hiện. Hệ thống giáo án, bài giảng được soạn thảo bảo đảm chặt chẽ, thống nhất. Đơn vị đã tích cực huấn luyện các nội dung chính trị, quân sự, huấn luyện các chuyên ngành, huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tổ chức học tiếng Nga, bay buồng tập và học tập các nội dung lý thuyết chuyên ngành cho phi công. Đến nay, các nội dung huấn luyện của Phi đội cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch năm.

Những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 2022 đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của Phi đội; đồng thời là cơ sở vững chắc để Phi đội 1 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website