15 giờ:47 phút Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 , 2023

Sư đoàn 365 đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng

Sư đoàn 365 là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý, bảo vệ vùng trời phía Bắc, Đông Bắc của Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp; trong đó tập trung đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT), tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Sư đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sư đoàn 365 đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng
Chỉ huy Đại đội 2, Tiểu đoàn 124, Trung đoàn 284 huấn luyện nguyên lý hoạt động khí tài bệ phóng.

Ngay từ đầu năm 2022, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát chủ đề, nội dung, chỉ tiêu Phong trào TĐQT của trên phát động; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch, chương trình, lịch công tác đảng, công tác chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch công tác của người chỉ huy các cấp, bảo đảm sát với thực tiễn. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn yêu cầu phải chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước, từ phát động, đăng ký, giao ước thi đua đến đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua; lấy kết quả thực hiện Phong trào TĐQT làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và chất lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Để duy trì Phong trào TĐQT phát triển liên tục cả về bề rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào TĐQT, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ và bảo đảm đa dạng, phong phú, hấp dẫn; gắn kết chặt chẽ giữa Phong trào TĐQT với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương. Coi trọng phát huy tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, cao điểm; nắm chắc tình hình, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tiễn.

Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được Sư đoàn chỉ đạo bảo đảm sát, phù hợp tình hình thực tế, hướng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả “Hai khâu đột phá” trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022 mà Đảng ủy Sư đoàn đã xác định. Nổi bật là, phát động cán bộ, chiến sĩ thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là SSCĐ, QLVT, tham gia quản lý bay, nhất là trong SSCĐ tăng cường bảo vệ các dịp lễ, Tết, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước... Qua kiểm tra của Bộ Tổng tham mưu và Quân chủng đều đánh giá Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; hằng tháng, các đơn vị trực ban chiến đấu Khối A đều đủ tiêu chuẩn đơn vị trực ban chiến đấu khá. Sư đoàn tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, thời gian; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt giỏi và có giải; tham gia diễn tập “MB-22” được Quân chủng tặng bằng khen.

Phong trào TĐQT cũng được triển khai mạnh mẽ trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Hệ số kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; gắn Phong trào TĐQT với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTB tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Cùng với việc tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí, vật chất được cấp; đơn vị đã chủ động nguồn hậu cần tại chỗ bảo đảm sinh hoạt thường xuyên của bộ đội, đồng thời tích cực tăng gia sản xuất. Đến nay, 100% đơn vị của Sư đoàn đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội được nâng cao, tỉ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt 98,7% trở lên, bảo đảm cho huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Nhận thức rõ thi đua thì phải khen thưởng, khen thưởng để đẩy mạnh thi đua; sau mỗi phong trào, đợt thi đua và từng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để biểu dương, khen thưởng và rút kinh nghiệm để triển khai các phong trào thi đua tiếp theo; trong đó chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, nơi khó khăn, gian khổ nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua. Đồng thời, Sư đoàn tích cực phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trên các mặt công tác. Nhờ đó, năm 2022, Sư đoàn có 99 tập thể và 890 cá nhân được xét, tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ở các cấp; Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sư đoàn 365 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT, tạo động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá VŨ XUÂN YÊN
Chính uỷ Sư đoàn 365

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website