9 giờ:0 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 4 , 2023

Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty ACC tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 25-4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cơ quan Tổng Công ty ACC tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty; Đại tá Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng Công ty; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ. Tham dự Đại hội có 55 đại biểu đại diện cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) thuộc 8 CĐCS thành viên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty ACC.

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS Cơ quan Tổng Công ty ACC nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2023-2028); bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty ACC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty ACC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu dự Đại hội.

Dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành tại Đại hội CĐCS Cơ quan Tổng Công ty ACC nhiệm kỳ 2023-2028 đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Tổng Công ty đã chủ động triển khai phong trào thi đua theo kế hoạch công tác năm, gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên; tổ chức phát động Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “5 nhất - 3 không”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động và các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ phát động. Với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua đã góp phần để Tổng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị với nhiều công trình có ý nghĩa chính trị và giá trị lớn như: Các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cam Ranh, Đà Nẵng, Điện Biên; các công trình phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, chiến đấu của Quân đội và Quân chủng PK-KQ với tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng.

Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty ACC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội bầu Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Tổng Công ty ACC nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua, CĐCS Cơ quan Tổng Công ty ACC đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động, để thảo luận, bàn bạc và quyết định các giải pháp trong sản xuất; xây dựng và thực hiện quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, việc làm, các quy chế quản lý và sử dụng các loại quỹ theo quy định của pháp luật tại doanh nghiệp… Tổ chức Công đoàn đã tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 của Chính phủ và các địa phương 1 tỷ đồng; tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 1,25 tỷ đồng; huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho 1.200 lượt người; khám sức khỏe định kỳ cho 2034 lượt người. Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Cơ quan Tổng công ty đã kết nạp 125 ĐVCĐ; giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp đảng 38 đồng chí...

Nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS Cơ quan Tổng Công ty ACC xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, tham gia xây dựng Tổng Công ty vững mạnh toàn diện; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, gắn với phong trào thi đua của Tổng Công ty; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua; động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc, gương người tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, khuyến khích phong trào tự học nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Bên cạnh đó, CĐCS tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và các hoạt động xã hội; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ Công đoàn; phấn đấu 100% cán bộ, ĐVCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, ĐVCĐ được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tham gia học tập chính trị theo quy định; làm tốt công tác phát triển ĐVCĐ, mỗi năm bồi dưỡng, giới thiệu được từ 10 đến 15 đoàn viên ưu tú kết nạp đảng…

Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng Công ty ACC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lãnh đạo, chỉ huy Tổng Công ty ACC chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2023-2028).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tổ chức Công đoàn và mỗi cán bộ, ĐVCĐ trong những thành công mà Tổng Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty yêu cầu CĐCS Cơ quan Tổng Công ty tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống giai cấp công nhân và của Công đoàn Việt Nam, kỷ luật Quân đội, quy chế, quy định của Tổng Công ty. Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, công tác quản lý, điều hành của chỉ huy các cơ quan, đơn vị; mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn phải bám sát, hướng vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, ĐVCĐ. Phát huy cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong công tác nắm và quản lý tư tưởng, hoàn cảnh, cuộc sống sinh hoạt, mối quan hệ xã hội đối với ĐVCĐ. Thường xuyên làm tốt công tác động viên, khuyến khích cán bộ, ĐVCĐ tự giác rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt và kỹ năng lao động; tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong tiếp thu ứng dụng những công nghệ mới để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Ban Chấp hành Công đoàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do cấp trên phát động, tạo sự phối kết hợp, đồng bộ giữa các tổ chức trong đơn vị; quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống việc làm, gần gũi, sâu sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ĐVCĐ, người lao động.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Tổng Công ty ACC nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2023-2028).

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website