9 giờ:58 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 4 , 2023

Công đoàn cơ sở Nhà máy A45 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 26-4, Công đoàn cơ sở Nhà máy A45 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Nguyễn Văn Loan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ. Tham dự Đại hội có chỉ huy các phòng, ban, phân xưởng cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Nhà máy.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Nhà máy nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2023-2028); bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
Công đoàn cơ sở Nhà máy A45 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Đại tá Nguyễn Văn Loan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A45 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Công đoàn cơ sở Nhà máy A45 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của Ban Công đoàn Quốc phòng, Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị PK-KQ; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Nhà máy, CĐCS Nhà máy A45 đã phát huy tốt vai trò của mình, có nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công tác công đoàn được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động (CB, ĐV, CN, VCQP&NLĐ) trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề giỏi; nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; việc làm, thu nhập đời sống của CB, ĐV, CN, VCQP&NLĐ ngày càng được nâng lên; Nhà máy hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch; hoạt động của CĐCS đã góp phần tích cực vào xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà máy VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A45 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội bầu Ban chấp hành CĐCS Nhà máy A45 nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Nhà máy A45 đã tổ chức sửa chữa và bàn giao 1.816 sản phẩm của ngành vũ khí hàng không, 1.617 sản phẩm  ngành PPK-TLTT, 910 sản phẩm ngành máy bay động cơ, 2.151 sản phẩm ngành thiết bị hàng không, 1.146 sản phẩm ngành vô tuyến điện tử, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ. Bên cạnh đó, hưởng ứng Phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, nhiệm kỳ qua, Nhà máy A45 đã có 13 đề tài nghiên cứu khoa học, 22 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoàn thành và áp dụng có hiệu quả vào thực tế sản xuất. Trong đó có 2 đề tài đạt giải ba cấp Bộ Quốc phòng; 4 đề tài, sáng kiến đạt giải ba cấp Quân chủng; 4 đề tài, sáng kiến được biểu dương, khen thưởng cấp Nhà máy. Các đề tài, sáng kiến kỹ thuật đã góp phần ứng dụng vào thực tế sản xuất, sửa chữa tại Nhà máy, mang lại những hiệu quả tích cực trong công cuộc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình nghiên cứu, khai thác các sản phẩm mới.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A45 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy A45 chúc mừng Ban chấp hành CĐCS Nhà máy nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Nhiệm kỳ 2023-2028, bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nhiệm vụ của Nhà máy, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”; CĐCS Nhà máy xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, phẩm chất tốt đẹp “Người lính thợ”, phát huy truyền thống yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, năng động sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn  trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn và các tổ chức quần chúng vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà máy VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ tay nghề, kỹ năng lao động; năng động, sáng tạo tiếp thu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị công nghệ mới với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và các phong trào thi đua khác. Tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; khuyến khích, động viên đội ngũ CB, ĐV, CN, VCQP&NLĐ tin tưởng, yên tâm gắn bó với đơn vị, yêu ngành, yêu nghề, hăng say lao động sản xuất, chung sức chung lòng vì sự phát triển của Nhà máy.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Loan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tổ chức Công đoàn đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ qua, góp phần để Nhà máy hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn Nhà máy thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Nhà máy; thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của người chỉ huy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị, mọi hoạt động phải bám sát, hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm của Nhà máy và nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ CB, CN, VCQP&NLĐ vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức, nội dung trong thực hiện các phong trào, tạo khí thế sôi nổi, cuốn hút cho đoàn viên cống hiến, trưởng thành. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chăm lo đến đời sống việc làm, thu nhập của người lao động, gần gũi, sâu sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động… Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy tin tưởng CĐCS Nhà máy nhiệm kỳ tới sẽ đạt được nhiều thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà máy VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Công đoàn cơ sở Nhà máy A45 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành CĐCS Nhà máy nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2023-2028).

Tin, ảnh: NHƯ NGỌC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website