18 giờ:33 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 6 , 2023

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 372

Ngày 7-6, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2023 tại Sư đoàn 372. Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); lãnh đạo các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 372
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ chụp ảnh lưu niệm
với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 372
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra phi công huấn luyện bay buồng tập tại Trung đoàn 929.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 372
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929, Sư đoàn 372.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 372
Đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 929, Sư đoàn 372.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 372
Đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT tại khối cơ quan Sư đoàn 372.

Tổng cục Chính trị kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 372
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 372.

6 tháng đầu năm 2023, hoạt động CTĐ, CTCT của Sư đoàn 372 được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát thực tiễn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị (Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; chấp hành nghiêm về điều lệnh, điều lệ; điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn mạnh; tổ chức hội thao, hội thi theo kế hoạch đạt mục đích, yêu cầu đề ra…). Đổi mới năng lực lãnh đạo; sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, triển khai nghiêm túc các văn bản công tác bảo vệ an ninh, thực hiện có hiệu quả công tác nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ. Các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả…

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT; hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường, văn hóa. Đồng thời, kiểm tra tình hình tổ chức biên chế, huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm an toàn bay của cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 929...

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hoạt động CTĐ, CTCT đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đạt kết quả tốt. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn nghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết các cấp thành nghị quyết, kế hoạch, chương trình tổ chức cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vùng trời, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, sức chiến đấu của các tổ Đảng, đảng viên, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nguyên tắc tâp trung dân chủ, quy chế hoạt động; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng các tổ chức vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng địa bàn an toàn; cảnh giác, đấu tranh với các tư tưởng, hành động sai trái, phản động. Phát huy vai trò của các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Quan tâm thường xuyên đến đời sống vật chất, tinh thần bộ đội…

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website