13 giờ:42 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 6 , 2023

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Abyei

Sáng 29-6 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức trọng thể Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDCC2.5) và Đội Công binh số 2 (ĐCB2) lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHBLHQ) tại Nam Sudan và Abyei, thay thế BVDC2.4 và ĐCB1. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Thống lĩnh Các lực lượng Vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đồng chí Lê Khánh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ xuất quân.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định cử BVDCC2.5 và ĐCB2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Sudan và Abyei.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam giao nhiệm vụ
cho BVDCC2.5 và ĐCB2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ Nam Sudan và Abyei.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Trung tướng Trịnh Văn Quyết công bố quyết định của Chủ tịch Nước.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Các đại biểu dự Lễ xuất quân.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Cán bộ, nhân viên BVDCC2.5 và ĐCB2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Xu - đăng và Abyei.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo BQP tham gia hoạt động GGHBLHQ, cán bộ, nhân viên BVDC2.5 và ĐCB2; đại diện Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; đại diện một số tổ chức quốc tế; đại sứ quán, lãnh sự quán và cơ quan Tùy viên Quốc phòng các nước có liên quan đến hợp tác GGHB LHQ với Việt Nam.

BVDCC2.5 được thành lập vào ngày 28-3-2022 với biên chế 70 đồng chí (63 đồng chí chính thức, 7 đồng chí dự bị). Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) cho BVDCC2.5, như: Cấp cứu chấn thương nâng cao (ITLS); huấn luyện cho Đội Cứu trợ đường không (AMET); huấn luyện tiền triển khai; huấn luyện Luật Nhân đạo quốc tế và ngoại dã chiến; huấn luyện bổ túc lái xe rơ moóc, xe bọc thép BRT 152 cho lực lượng liên quan của BVDCC2.5; đồng thời, tổ chức huấn luyện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ một số trang bị hậu cần, kỹ thuật cho lực lương liên quan của BVDCC2.5; diễn tập sa bàn và diễn tập tổng hợp thực địa…

Ngày 20-11-2022, Bộ trưởng BQP ký Quyết định số 4856/QĐ-BQP, thành lập ĐCB2 thuộc Cục GGHB Việt Nam đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ với quân số 203 người, trong đó 184 chính thức và 19 dự bị. Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp với Binh chủng Công binh tổ chức huấn luyện song song, bao gồm: Huấn luyện chuyên ngành Công binh tại Binh chủng Công binh; huấn luyện ngoại ngữ - tiếng Anh cho số nhân sự chủ chốt; huấn luyện trang bị về truyền thông, chuyên ngành y tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tổ chức hợp luyện vận hành ĐCB2 sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được Phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của ĐCB1. Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp với các nước đối tác để tổ chức huấn luyện chuyên môn sâu cho ĐCB2, như Luật Nhân đạo Quốc tế, phòng chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, trao đổi chuyên môn công binh... bảo đảm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Phái bộ cũng như các yêu cầu của LHQ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Cục GGHB Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát và xây dựng chương trình huấn luyện bổ sung về quân sự, ngoại ngữ tiếng Anh, văn hóa văn nghệ, quân y dã chiến, huấn luyện tiền triển khai... Đến nay, toàn bộ cán bộ, nhân viên BVDCC2.5 và ĐCB2 đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên BVDCC2.5 và ĐCB2.

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội công binh số 2 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Xu-đăng và Abyei
Cán bộ, nhân viên BVDCC2.5 và ĐCB2 ra Sân bay.

Tại Lễ xuất quân, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định cử BVDCC2.5 và ĐCB2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại phái bộ Nam Sudan và Abyei . BQP hạ lệnh cho BVDCC2.5 và ĐCB2 xuất quân lên đường sang Phái bộ Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của lực lượng “mũ nồi xanh” thuộc BQP, Bộ Công an, nhất là cán bộ, nhân viên các thê đội của BVDC2 và ĐCB1 thời gian qua; đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị thay thế được triển khai đến địa bàn các Phái bộ sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng GGHB đi trước, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho BVDC2.5 và ĐCB2, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong BQP phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ của BVDC2.5 và ĐCB2 tại Phái bộ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, kịp thời động viên tinh thần để các cán bộ, nhân viên BVDC2.5 và ĐCB2 yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên BVDC2.5 và ĐCB2 phải đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. BVDC2.5 tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu to lớn của các thê đội trước, luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, giữ nghiêm lời thề Hy-pô-cờ-rát để hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân tại các vùng chiến sự. ĐCB2 tiếp tục phát huy thành tựu đạt được của ĐCB1 và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công binh Việt Nam “Mở đường thắng lợi” để kiến tạo nên những “công trình vững, bền, đẹp”, góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người dân tại địa bàn đóng quân; giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” “đi dân nhớ, ở dân thương” trong mắt bạn bè Quốc tế và người dân nước sở tại.

Đặc biệt, với tư cách là thê đội thứ hai của QĐND Việt Nam triển khai đến Phái bộ mới, những cán bộ, chiến sĩ ĐCB2 cần nỗ lực và tích cực để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh của con người Việt Nam, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng cộng đồng quốc tế; tích cực phấn đấu góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của QĐND Việt Nam và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Là những đại sứ hòa bình của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ mang tính nhân văn sâu sắc, các đồng chí cần quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “giúp bạn chính là tự giúp mình”, góp phần tô thắm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình trong mắt bạn bè Quốc tế. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí phải phối hợp, hiệp đồng tốt với các sĩ quan và đơn vị các nước hoạt động tại Phái bộ; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, Phái bộ, luật pháp của quốc gia sở tại, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải luôn tuân theo các quy tắc của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình, phòng chống bóc lột và xâm phạm tình dục, chấp hành các quy định về sử dụng vũ khí, biến việc duy trì kỷ luật thành sức mạnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và trang bị tại Phái bộ. Phải nhớ rằng, các đồng chí luôn mang trên ngực áo lá cờ Tổ quốc và Tổ quốc sẽ luôn đồng hành cùng các đồng chí trong suốt chặng đường phía trước” - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

Ngày 30-6, BVDCC2.5 và ĐCB2 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Australia.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website