15 giờ:6 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 6 , 2023

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 29-6, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị; thủ trưởng, trợ lý, nhân viên các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong toàn Cục.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Cục Chính trị lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, BQP và Đảng ủy Quân chủng; thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023, tập trung lãnh đạo, tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật bộ đội, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong toàn Quân chủng. Công tác thông tin tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội PK-KQ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ (1-4-1953/1-4-2023). Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Cục, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác cán bộ, chính sách và các mặt công tác khác được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; tình hình chính trị tư tưởng nội bộ Cục Chính trị ổn định, không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cơ quan an toàn tuyệt đối...

6 tháng cuối năm 2023, Cục Chính trị xác định tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023); nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giữ vững cơ quan ổn định, an toàn tuyệt đối trong các hoạt động; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật mà các cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất đúng, trúng, hiệu quả với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ; tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng cấp Quân chủng năm 2023, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ IX (2023-2028)… Các cơ quan, phòng, ban trong Cục thường xuyên nắm chắc, quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng và Đảng ủy Cục Chính trị đã xác định trong năm 2023; hoàn thành các nội dung, chương trình giáo dục chính trị, pháp luật theo quy định; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban, trực chỉ huy, nhất là dịp cao điểm, lễ, tết; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá chất lượng cán bộ, nhân viên; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội; xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, thủ trưởng Cục Chính trị đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và xây dựng đơn vị từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 5 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 1 tập thể, 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, tham gia và bảo đảm phục vụ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022; trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 1 tập thể, 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia và tiến hành công tác tuyên truyền về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022; trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC CỤC CHÍNH TRỊ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

* Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và xây dựng đơn vị từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc:

1. Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị

2. Phòng Tổ chức, Cục Chính trị

3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Chính trị

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc:

Tập thể:

1. Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Chính trị

3. Phòng Bảo vệ - An ninh, Cục Chính trị

4. Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ

5. Đoàn An điều dưỡng 20, Cục Chính trị

Cá nhân

1. Thượng tá Đặng Hồng Quỳnh - Trợ lý, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị

2. Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hồng Khuyên - Nhân viên Đoàn An điều dưỡng 20, Cục Chính trị.

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, tham gia và bảo đảm phục vụ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022:

Tập thể: Bảo tàng PK-KQ, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ

Cá nhân: Đại tá Vũ Danh Cương - Giám đốc Bảo tàng PK-KQ

* Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia và tiến hành công tác tuyên truyền về Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022:

Tập thể: Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ

Cá nhân

1. Trung tá Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trợ lý Sưu tầm, Bảo tàng PK-KQ, Cục Chính trị

2. Thượng tá QNCN Phạm Ánh Tuyết - Nhân viên Tuyên truyền, Bảo tàng PK-KQ

3. Đại úy QNCN Trần Lê Huy - Nhân viên Mỹ thuật, Bảo tàng PK-KQ.

4. Trung tá QNCN Nguyễn Nguyệt Minh - Diễn viên ca Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ

5. Đại úy QNCN Trần Thanh Tú - Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ

6. Thiếu úy QNCN Khúc Xuân Đức - Diễn viên ca, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ

7. Thiếu úy QNCN Đỗ Văn Hải Hưng - Diễn viên múa, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ

* Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022:

Tập thể: Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ

Cá nhân: Thiếu tá QNCN Bùi Công Đức - Phóng viên Báo PK-KQ, Cục Chính trị

Tin, ảnh: TRẦN LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website