9 giờ:9 phút Thứ hai, ngày 18 tháng 9 , 2023

Khắc phục ngay tình trạng “Trên nóng, dưới lạnh”

Bài cuối: Cần những giải pháp căn cơ, hiệu quả

Bài trước đã đề cập, chỉ ra thực trạng và một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Làm sao để khắc phục tình trạng trên? giải quyết vấn đề này không khó nếu có sự vào cuộc quyết liệt bằng tình thần trách nhiệm cao vì lợi ích chung của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.

Từ những nhóm nguyên nhân đã chỉ ra, suy cho cùng vai trò của các cá nhân ở từng vị trí công tác là yếu tố quyết định đến việc khắc phục triệt để căn bệnh “trầm kha” đã nêu trên. Đối với lãnh đạo chỉ huy cấp trên đó là việc bám nắm tình hình đơn vị, thông qua đội ngũ cán bộ và cơ quan cấp dưới, kịp thời phát hiện các vấn đề “nóng” nảy sinh. Dân chủ bàn bạc trong cấp ủy, chỉ huy đề ra các chủ trương, biện pháp, cách thức khắc phục. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách, giao nhiệm vụ cho cơ quan và cán bộ cấp dưới triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm hiệu quả của các chủ trương, biện pháp đã đề ra, phát hiện những vướng mắc khó khăn trong triển khai thực hiện của cấp dưới để có sự điều chỉnh các biện pháp, cách thức cho phù hợp, hoặc tạo điều kiện cho cấp dưới giải quyết các khó khăn vướng mắc nảy sinh. Đồng thời gần gũi, động viên cán bộ, cơ quan cấp dưới trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, tránh chì chiết mắng mỏ hoặc có các hình thức áp lực tinh thần khiến cán bộ cấp dưới không dám nêu quan điểm, ý kiến của mình, dẫn đến tình trạng “chỉ đâu đánh đấy”, hoạt động như một cỗ máy, thiếu sự linh hoạt, sáng tạo, cùng với đó thường xuyên động viên, tạo điều kiện cho cơ quan, cán bộ cấp dưới chủ động trong thực hiện theo chức trách nhiệm vụ. Không làm thay, không giao khoán. Bên cạnh đó cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ các cấp, thực hiện phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”.

Đối với cán bộ ở các cơ quan cần nghiên cứu kỹ chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy cấp trên, chủ động, sáng tạo, cần tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy cấp trên đúng và trúng các chủ trương, giải pháp, bảo đảm khoa học, hợp lý đúng điều lệnh, điều lệ. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của cơ quan, theo sát việc quán triệt và triển khai của cơ quan, đơn vị cấp dưới, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vướng mắc khó khăn nảy sinh của đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy cấp trên điều chỉnh kịp thời các chủ trương giải pháp, bảo đảm các chủ trương biện pháp của trên không rơi vào tình trạng “trên trời”, gây khó khăn cho đơn vị hoặc không sát tình hình thực tế. Bên cạnh đó cần thường xuyên sơ, tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ, cũng như xử lý các vấn đề nảy sinh. Lấy đó làm thành hệ thống các bài giảng mẫu để bồi dưỡng kinh nghiệm, kỹ năng xử lý, giải qyết các vấn đề nảy sinh cho cơ quan, đội ngũ cán bộ cấp dưới.

Đối với cán bộ cấp dưới, những người trực tiếp chỉ huy bộ đội thực hiện mệnh lệnh, nhiệm vụ, kế hoạch của lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chỉ đạo cấp trên cấp trên, nơi mà hầu hết là cán bộ trẻ ít kinh nghiệm, tâm lý chưa vững vàng, chưa có nhiều kỹ năng trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Nơi hoạt động thực tiễn diễn ra sôi động, sinh động và thường xuyên có các biến động về tâm lý của bộ đội. Nơi có rất nhiều tình huống nảy sinh không theo các kiến thức sách vở trong trường, hay như các bài giảng, hướng dẫn của cán bộ cấp trên. Nơi mà từng bước tạo nên tính cách, bản lĩnh, trình độ của người cán bộ. Ở đây trước hết mỗi các nhân cần nắm chắc chức trách, nhiệm vụ trên cương vị được giao. Nắm chắc điều lệnh, điều lệ, chuyên môn, kiến thức cần thiết để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình, thực hiện đúng các nguyên tắc lãnh đạo của cấp ủy, quy chế hoạt động của đơn vị đã được xây dựng từ trước. Nghiên cứu kỹ nhiệm vụ, mệnh lệnh, chỉ đạo của trên, phát huy dân chủ trong cấp ủy, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy xây dựng kế hoạch với tiến độ, kết quả cụ thể, đồng thời đề ra các chủ trương biện pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phân công cho từng cá nhân trong cấp ủy phụ trách từng nội dung để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên theo sát hoạt động của bộ đội, bám sát tiến độ, kế hoạch, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cần phải kịp thời nhận thấy những vấn đề khó khăn, vướng mắc có thể ảnh hưởng tới kết quả, tiến độ hoàn thành kế hoạch, cần phải hiểu được diến biến tâm lý của bộ đội và những vấn đề có thể xảy ra, Tranh thủ hội ý, bàn bạc trong cấp ủy, ban chỉ huy hoặc qua phát huy các thiết chế dân chủ như hội nghị quân nhân, ngày chính trị văn hóa tinh thần, các buổi sinh hoạt để lắng nghe ý kiến, đóng góp, kiến nghị, đề xuất của bộ đội để vượt qua các khó khan, giải quyết các vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Khi gặp những vấn đề khó khăn, vượt ngoài sự hiểu biết và khả năng của cán bộ phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan cấp trên đề giải quyết và lấy đó làm bài học cho những lần sau.

Những giải pháp trên tưởng như chỉ đề cập đến vai trò của cá nhân đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trên các cương vị công tác nhưng thực chất đó cũng chính là những giải pháp của cả tổ chức. Vì khi mỗi cá nhân tôn trọng tập thể thực hiên nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của cấp ủy, tuân thủ nghiêm quy chế, quy định, điều lệnh, điều lệ…đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, ban chỉ huy, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, không ngừng học tập rèn luyện, hoàn thiện bản thân biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân với tinh thần “Dĩ công vi thượng” cũng chính là những việc làm thiết thực nhất góp phần xây dựng các tổ chức vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề “trên nóng dưới lạnh” với các giải pháp nêu trên đồng thời thực hiện quyết liệt, hiệu quả tinh thần 7 dám mà đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã giao cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội (Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung) sẽ là “liều thuốc” hiệu quả để “trên dưới đều nóng”. Là cơ sở chắc chắn để giải quyết tốt nhất các vấn đề “nóng’” nảy sinh đảm bảo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGÔ QUỐC CHUNG - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website