10 giờ:44 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 9 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân công khai các cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến năm 2023

Vừa qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đã họp, xét để đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến gồm 04 đồng chí. Trong đó, có 03 đồng chí được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và 01 đồng chí được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến.

Thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn số 1963/HD-CT, ngày 16-11-2022 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về lấy ý kiến nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đối với các cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến. Báo Phòng không - Không quân đăng công khai các cá nhân được Quân chủng đề nghị trên báo điện tử và báo in.

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LLVTND GỒM:

1-  Đại úy Phạm Sơn, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 81, Trung đoàn Tên lửa 238, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân.

2- Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 93, Trung đoàn Tên lửa 261, Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không - Không quân.

3- Đại úy Mai Đức Toại, nguyên Đại đội trưởng, Đại đội 1 bay, Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LLVTND  GỒM:

1. Trung úy Liệt sĩ Đồng Văn Đe, Nguyên Trung đội trưởng bay, Đại đội 1, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Mọi ý kiến xin được gửi về Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (qua Phòng Tuyên huấn, hoặc Báo Phòng không - Không quân) từ ngày 25-9 đến hết ngày 06-10-2023. Nếu sau ngày trên, các cơ quan chức năng của Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ không nhận và giải quyết theo quy định.

BBT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website