14 giờ:3 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 12 , 2016

Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 6-12, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá  Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ; dự Hội nghị còn có đại biểu các cơ quan chức năng của Quân chủng.
Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đại tá Mai Văn Tiến – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng 
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thỉ số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 235-KH/ĐU ngày 11/10/2016 của Đảng ủy Quân chủng thực hiện Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thống nhất về nhận thức, phương châm, quy trình thực hiện, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc cấp ủy trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Quân chủng tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực.
Trong thời gian một ngày, các đại biểu tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề: Những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội; Quy định về trách nhiệm đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội; Tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng.

Tin, ảnh: Minh Tuấn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website