10 giờ:18 phút Thứ ba, ngày 31 tháng 10 , 2023

Nhà máy A34 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31-10, Thường vụ Đảng ủy Nhà máy A34, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại tá Phạm Minh Chương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy chủ trì Hội nghị.

Nhà máy A34 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Đại tá Phạm Minh Chương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A34 phát biểu tại Hội nghị.

Nhà máy A34 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Minh Chương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy đã truyền đạt những nội dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua gồm: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 10-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12-3-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X vể xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác.

Sau Hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Nhà máy yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng cơ quan, phân xưởng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THẾ TÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website